Trygg Hansa nekade hörselskadat barn försäkring – stäms av DO

DO har stämt ett försäkringsbolag för diskriminering på grund av funktionshinder. Trygg Hansa nekade en tre månader gammal pojke försäkring helt och hållet, trots att han bara har en hörselnedsättning.
– Det är inte rimligt att ett litet barn inte ska kunna få en försäkring, säger Katri Linna, diskrimineringsombudsman.

Försäkringsbolaget motiverade avslaget med att barnet hade en hörselnedsättning.

Mamman till pojken hade beskrivit sonens hörselnedsättning i ansökan och hon förstod att försäkringen inte skulle kunna omfatta hörselskador.
Trots det valde Trygg Hansa att säga nej till att försäkra barnet över huvud taget.

DO uppger att Trygg Hansa anser att det är svårt att bedöma omfattningen av en hörselskada hos barn under 18 månader. Därför beviljas som regel inga sjukförsäkringar för barn med hörselskador före 18 månaders ålder.
Vid tiden för ansökan var pojken tre månader gammal.

– Det är viktigt att vi prövar diskrimineringslagens tillämpning inom försäkringsområdet. Det  är inte rimligt att ett litet barn under ett och ett halvt år inte skulle kunna få en försäkring mot skador som inte har att göra med hans hörselnedsättning, säger Katri Linna.

Björn Sporrong, produktansvarig för Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkringar, kommenterar DO:s stämning så här:
– I mars 2007 ansökte mamman om barnförsäkring omfattande både sjukdom och olycksfall för sin då tre månader gamle son. Av ansökan framgick att sonen efter hörselkontroll remitterats vidare för utredning av hörseln. Eftersom utredning pågick och bakgrunden till hörselnedsättningen var oklar ville vi ha en längre observationstid och bad därför mamman att återkomma för ny prövning av  frågan om sjukförsäkring när sonen blivit 18 månader. Vid den tidpunkten borde rimligtvis omfattning och bakgrund till hörselnedsättningen vara klarlagd. Under tiden fram till dess ny prövning kunde göras erbjöd vi en olycksfallsförsäkring. Mamman återkom aldrig till oss när sonen blev 18 månader så vi har aldrig gjort denna prövning av försäkringsfrågan.

– Att försäkringsbedömning inte kan göras under tid som utredning pågår är inte på något sätt unikt för hörselskador utan förekommer vid olika sjukdomar och symtom och både vid försäkring av vuxna och barn. Generellt kan sägas att vi behöver ha ett tillräckligt medicinskt underlag för att kunna göra en korrekt bedömning.Trygg-Hansa anser inte att någon särbehandling eller diskriminering har skett i detta fall, säger Björn Sporrong. 

Även om det var oklart vad hörselnedsättningen berodde på måste det väl ha varit möjligt att medge en försäkring med ett antal begränsningar men ändå ett bra grundskydd?

– Nej, det är inte möjligt i ett fall som detta då utredningen inte är klar. Bakomliggande orsak kan till exempel vara en annan sjukdom

Vad rekommenderar ni föräldrar att göra i denna situation, om barnet vid några månaders ålder nekas försäkring och man inte kan göra ny ansökan förrän vid 18 månaders ålder? Under den tiden blir ju barnet oförsäkrat, hur ska man lösa det?

– Vi erbjuder alltid olycksfallsförsäkring fram till dess att en ny prövning kan göras. Ett alternativ kan i vissa fall vara att undersöka  om man har en gruppförsäkring  eller har möjlighet att teckna en sådan. Där finns ofta möjlighet att medförsäkra barnet i en barnförsäkring som inte kräver hälsoprövning.

DO har sin webbsida på www.do.se