Nyheter

Tuffa tag mot mobbning lönar sig – glad nyhet för skolorna


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det lönar sig att satsa på att förebygga och bekämpa mobbning. Det visar världens hittills största vetenskapliga undersökning av insatser mot mobbning.
I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade då det bedrivs anti-mobbningverksamhet, rapporterar Brottsförebyggande rådet.
En glad nyhet, anser Jan Andersson, chef för Brå.

Det lönar sig att satsa på att förebygga och hantera mobbning. Det visar världens hittills största vetenskapliga undersökning av insatser mot mobbning.
I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade då det bedrivs anti-mobbningverksamhet, jämfört med om det inte finns sådan verksamhet, rapporterar Brottsförebyggande rådet.

Brå har gått igenom de senaste 25 årens samlade forskning i världen.
– Undersökningen visar tydligt att det lönar sig att satsa på att förebygga och hantera mobbning. Vi är glada att kunna presentera de här resultaten för alla som arbetar i skolan, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

En slutsats som Brå drar av undersökningen är att arbetet mot mobbning ska bedrivas under ganska lång tid och intensivt engagera lärare och föräldrar.
Även disciplinära åtgärder, system med kamratstöd, utvecklat personalsamarbete och tillsyn av skolgården under raster har betydelse för resultatet.

– Det är viktigt att komma ihåg att resultaten visar de genomsnittliga effekterna. I vissa fall har man inte lyckats minska mobbningen så mycket, men i andra fall har man uppnått betydligt kraftigare minskningar av mobbningen än genomsnittet, säger Jan Andersson.

Det finns många olika metoder för att bekämpa mobbning. Svenska grundskolor måste idag ha en systematisk verksamhet mot kränkande beteenden, inklusive mot mobbning. Enligt Brå är Olweus-modellen en vanlig metod på svenska skolor, men det finns även andra program med delvis annat innehåll.

Nu ska Brå sprida mer information om forskningsresultaten kring mobbning.
– En viktig del av vårt uppdrag är att göra resultaten tillgängliga för lokala aktörer. Vi kommer därför att genomföra ett antal informationsaktiviteter, bland annat riktade mot beslutsfattare på lokal nivå, säger Per Alvant, informatör och utredare på Brå.

Under våren 2009 ska Brå publicera en idéskrift om förebyggande arbete mot mobbning i svenska skolor. Man ska också bjuda in till seminarier om mobbning.

Rapporten Effectiveness of Programmes to Reduce School Bullying kan laddas ner på www.bra.se

 

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion