Tusentals elever väntar på att få särskilt stöd

Flera veckor efter skolstarten väntar tusentals skolelever i Stockholm på att få särskilt stöd. Staden har kraftigt underskattat behoven.

Utbildningsförvaltningen har just nu mycket svårt att hinna med alla ansökningar. För närvarande ligger ansökningar för 4000 barn på hög, enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Förvaltningen hade räknat med att två handläggare med specialkompetens skulle kunna ta hand om ansökningarna i höst. Men nu har man kallat in förstärkning. Just nu arbetar mellan fem och åtta personer med ansökningarna, uppger DN. Trots det får många vänta på besked ännu en tid.

Antalet ansökningar har inte bara ökat. Dröjsmålet förklaras även med att de administrativa systemen har krånglat. Vidare har man i år samlat alla ansökning på en speciell enhet, för att kunna göra mer likvärdiga bedömningar för kommunala och fristående skolor.

Varför antalet ansökningar är så mycket större i år finns det ännu ingen förklaring till. Stadens budget på 135 miljoner kronor för stödåtgärder lär dock inte räcka.

– Våra prognoser ligger på att behoven ligger på ytterligare 70 miljoner, säger Per Thorslund, avdelningschef på utbildningsförvaltningen, till DN.