Tvångsvård av flickor ökar – ätstörningar viktig orsak

Tvångsvård av flickor under 18 år ökar, rapporterar Socialstyrelsen.

Har ökat år efter år

– Vi ser att ökningen av tvångsvårdade unga patienter med svår ätstörning började redan före covid-19-pandemin och den har sedan fortsatt. Att fler tvångsvårdas kan tyda på att ätstörningen hunnit bli svår eller livshotande när man kommer till heldygnsvården, säger Niklas Långström, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har idag släppt nya siffror som visar att antalet flickor under 18 år som får barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård ökar, liksom de som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mest tydlig är ökningen inom ätstörningar.

Färre pojkar drabbas

– Flickor stod för hela ökningen under perioden 2017–2021, samtidigt som färre pojkar fick heldygnsvård. Flickorna utgör numera tre fjärdedelar av samtliga patienter i den här gruppen, säger Niklas Långström,.

När det gäller barn och unga som vårdas i tvångsvård (enligt LPT) har både antalet och andelen ökat under 5-årsperioden. 2021 tvångsvårdades 471 personer under 18 år, att jämföra med 322 år 2017 – en ökning med 46 procent.

”Ska undvikas i det längsta”

– Psykiatrisk tvångsvård ska undvikas i det längsta. Den får bara användas vid svåra psykiatriska tillstånd och ett oundvikligt behov av heldygnsvård samtidigt med att den unga själv inte samtycker till vård. Det kan handla om anorexisjukdom med livshotande svält, våldsamt eller självskadande beteende eller svår psykossjukdom, säger Niklas Långström.