Nyheter

Tveka inte att överklaga – rektor har inte sista ordet längre


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Ur Tema Skola i Föräldrakraft nr 2, 2012.

 

Åtgärdsprogram kan överklagas. Rektorn har inte sista ordet längre.

Åtgärdsprogram kan överklagas. Rektorn har inte sista ordet längre.

Åtgärdsprogram är ett viktigt verktyg för att hjälpa en elev. Om det används. Tyvärr glöms det ofta bort eller används på fel sätt.

Sedan 2011 har åtgärdsprogram blivit ännu kraftfullare. De kan nu överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (som har en webbsajt på www.overklagandenamnden.se).

Det betyder att det inte längre är rektorn som har sista ordet utan att föräldrarna eller eleven kan gå till högre instans om man inte är nöjd.

Inger Öhlmér har nyligen publicerat en föräldrahandledning till åtgärdsprogram.
Hon har tidigare gett ut skriften ”Åtgärdsprogram – ett verktyg i skolans vardag”.

Åtgärdsprogram ska utarbetas för elever som behöver särskilt stöd. Programmet ska visa vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Lika viktigt som att välja rätt skola är att följa upp skolarbetet.

Det är mycket vanligt att föräldrar och elever måste fajtas med skolledningen för att få rätt stöd eller placering i rätt grupp. Då kan det vara värdefullt att ha möjlighet att överklaga åtgärdsprogram.
Sedan tidigare finns också möjlighet att anmäla olika brister hos Skol­inspektionen (www.skolinspektionen.se).

En mycket stor (och växande) andel av anmälningarna till Skolinspektionen gäller brister i särskilt stöd. +

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia