Tveka inte att överklaga – rektor har inte sista ordet längre

Åtgärdsprogram kan överklagas. Rektorn har inte sista ordet längre.

Åtgärdsprogram är ett viktigt verktyg för att hjälpa en elev. Om det används. Tyvärr glöms det ofta bort eller används på fel sätt.

Sedan 2011 har åtgärdsprogram blivit ännu kraftfullare. De kan nu överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (som har en webbsajt på www.overklagandenamnden.se).

Det betyder att det inte längre är rektorn som har sista ordet utan att föräldrarna eller eleven kan gå till högre instans om man inte är nöjd.

Inger Öhlmér har nyligen publicerat en föräldrahandledning till åtgärdsprogram.
Hon har tidigare gett ut skriften ”Åtgärdsprogram – ett verktyg i skolans vardag”.

Åtgärdsprogram ska utarbetas för elever som behöver särskilt stöd. Programmet ska visa vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Lika viktigt som att välja rätt skola är att följa upp skolarbetet.

Det är mycket vanligt att föräldrar och elever måste fajtas med skolledningen för att få rätt stöd eller placering i rätt grupp. Då kan det vara värdefullt att ha möjlighet att överklaga åtgärdsprogram.
Sedan tidigare finns också möjlighet att anmäla olika brister hos Skol­inspektionen (www.skolinspektionen.se).

En mycket stor (och växande) andel av anmälningarna till Skolinspektionen gäller brister i särskilt stöd. +