Tvingas gå i skolor som saknar teckenspråk och kompetens

Döva och hörselskadade barn får inte den skolgång de har rätt till, anser Sveriges Dövas Riksförbund.
– Diskrimineringen måste upphöra, säger förbundsordförande Hanna Sejlitz.

Hon beskriver situationen för några av dessa barn och ungdomar så här:

”Elina” har nekats en skolplats i en hörselklass i en annan kommun med anpassad miljö och tillgång till teckenspråk. Kommunen har bestämt att hon måste börja i en skola, där hon har svårt att vara delaktig, i hemkommunen.

”Ahmed” vill gå på en statlig specialskola för döva och hörselskadade. Men specialskolan sa nej, trots att landstingets hörselvård intygat att Ahmed har behov av teckenspråk. Nu tvingas han gå i en skola som som inte erbjuder teckenspråksmiljö.

”Robin” sökte naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet. Det enda gymnasiet för döva i Sverige nekar honom denna möjlighet och hänvisar till program som inte ger den behörighet han behöver för vidare studier.

Enligt Hanna Sejlitz är detta bara några exempel på att skolväsendet blundar för barnens rätt till en bra utbildning.

– Sluta svika dessa barn och se till att även döva och hörselskadade barn ges förutsättningar för en bra start i livet, säger Hanna Sejlitz.