Tyresö betalar rekordhögt skadestånd till elev som inte fick rätt stöd

En pojke i behov av särskilt stöd på skolan får ett rekordstort skadestånd av Tyresö kommun. Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius krävde 65 000 kronor i skadestånd och det har kommunen nu accepterat.

Tyresö kommun måste också vidta en rad åtgärder för att bli bättre på att förhindra kränkningar i skolan. Bland annat införs en ny organisation med tydligare ansvar vid årsskiftet.

I maj 2006 anmälde föräldrarna Tyresö kommun till Skolverket och Barn- och Elevombudet. Föräldrarna ansåg att sonen utsatts för kränkande behandling och inte fått tillräckligt stöd av skolan.

Lars Arrhenius tyckte precis som föräldrarna att skolan inte hade gjort tillräckligt för att motverka kränkningar och utfrysning.

– Eleven har sedan han började på skolan i årskurs sex känt sig kränkt och utfrusen bland eleverna. Skolan har inte tagit detta på allvar och har istället påtalat att han haft en hög frånvaro, samt att det varit hans eget fel att han inte kommit in i gruppen eftersom han inte varit på skolan, påpekade Lars Arrhenius i samband med att han i oktober framförde skadeståndskravet.

Läs mer på Barn- och elevombudets hemsida på http://www.skolverket.se/sb/d/1935/a/10360