Unga får stenkoll på diabetes med ny app

På Astrid Lindgrens barnsjukhus ska en ny app ska lära unga med barndiabetes sambanden mellan kost, insulinbehov och träning – samt hjälpa vården och patienter att ha direktkontakt med varandra.

– Diabetes är en kronisk sjukdom som barnen och ungdomarna måste lära sig leva med. Med appen som stöd öka patientdelaktigheten och patienterna får ett bra och pedagogiskt verktyg, säger Åsa Wallin, chefssjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Hon är initiativtagare till appen Triabetes clinic, som finns tillgänglig både till mobil och surfplatta. Genom att patienten eller föräldern dagligen fyller på med information om blodsockervärden, uppgifter om kost och fysisk aktivitet, kan vårdpersonal kommunicera direkt med patienterna och ge ordination om insulin.

– Patientsäkerheten ökar när informationsutbytet sker direkt från patienten till sjuksköterska och läkare som sedan kan följa informationen på en läsplatta. Den ger också möjlighet till ökad säkerhet i kontakten mellan hemmet och vården, säger Åsa Wallin.

Informationen sparas i appen, vilket gör att man också lätt ska kunna följa upp informationen vid nästa sjukhusbesök. Triabetes tools används nu inom delar av barndiabetesvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där man varje år behandlar omkring 1000 barn och ungdomar med diabetes typ 1.

– Det mest unika med appen är möjligheten till direktkontakt mellan patienten och vården, säger Åsa Wallin.