Unga skänker mer pengar till ideella barnorganisationer

Idag får Rädda barnen 7,6 miljoner kronor och Barncancerfonden 4,6 miljoner från Bancos ideella fonder. Sammanlagt delas 60 miljoner kronor ut som över hundra ideella organisationer får dela på. Det är en ökning med 5,4 miljoner från förra året.

Samtidigt visar en Gallupundersökning att det är hos de unga som intresset för stöd till ideella organisationer och ideella fonder ökar som mest.
   
Amnesty International toppar Bancos lista, som får hela 8 miljoner kronor. I samband med Bancos utdelning har en undersökning gjorts kring svenskarnas syn på ideella hjälporganisationer och givande.

– Undersökningen visar att fler verkar få upp ögonen för ideella fonder. Banco Ideell Miljö har gått upp 114 procent de tre senaste åren, under de åren har spararna bidragit med 9 miljoner kronor till viktigt ideellt arbete, säger Camilla Robinsson Seippel, vd för Banco.

95 procent av unga i åldern 16 till 29 år är positiva eller mycket positiva i sin allmänna inställning till ideella hjälporganisationer. Bland de äldre ligger siffran på 70 procent. Man kan även se att fler yngre ger mer till ideella organisationer. Nu är det gruppen 30 till 44 år som är vanligaste givarna, till skillnad från förra året då gruppen 60 till 74 år ledde givartoppen.

Givarglädjen verkar vara på topp, och den särskilt bland unga. I samma undersökning kommer fram att 50 procent av alla unga mellan 16 och 29 år har skänkt pengar under det senaste året. Bland gymnasieungdomar (16 till 19 år) har 36 procent skänkt pengar till en hjälporganisation.

Hela undersökningen hittar du på Bancos hemsida: www.banco.se

Rädda barnen: www.rb.se
Barncancerfonden: www.barncancerfonden.se
Amnesty International: www.amnesty.se