Ungdomar tvångsvårdas trots ny rättspraxis

Ungdomar med funktionsnedsättningar tvångsvårdas trots ny rättspraxis, rapporterar Sveriges Radios program Kaliber idag.
– Det kan få förödande konsekvenser, säger psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Programmet har gått igenom ett antal fall för att se om kommunerna följer rättspraxis.

Mer än vart tredje av de barn som Kaliber följt upp har tvångsplacerats på särskilda ungdomshem trots att de har en utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättingar som autism, asperger och adhd.

Det strider mot ny rättspraxis som innebär att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ska tvångsvårdas om deras beteende beror på diagnosen, uppger Kaliber.

Radioprogrammet berättar bland annat om Niklas som vid 12 års ålder fick lämna sina föräldrar och flytta 20 mil hemifrån.
Han fick höra att han skulle genomgå en utredning som skulle ta några veckor, men istället blev han tvångsomhändertagen enligt LVU, Lagen om vård av unga. Nu har det gått fem år och Niklas har äntligen blivit fri.
– Jag trodde ju att jag bara skulle vara på en utredning. Men jag var ju bara 12 år så jag fattade ju inte så mycket, berättar han för radioprogrammet.

I programmet säger psykologen Bo Hejlskov Elvén att tvångsvården kan få förödande konsekvenser för ungdomarna.

Han tycker att de prejudicerande domar som Regeringsrätten fattade i våras är mycket bra. Problemet är att alltför få känner till domarna och vad de innebär i praktiken. Därför fortsätter det att vara vanligt med tvångsvård i strid med rättspraxis, uppger Kaliber.