Universell design och välfärdsteknologi i fokus på mässa

Pamela Lindgren, Maria Gill och Raymond Dahlberg föreläser på Funka för livet i Karlskrona.

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Design som är tillgänglig för alla. Bättre kvalitet inom omsorgen med nya tekniska hjälpmedel.
Två frågor som är högaktuella sätter prägel även på mässan Funka för livet i Karlskrona den 14-15 september.

Hur kan kommunerna bli bättre på att utnyttja nya tekniska hjälpmedel för att höja kvaliteten inom omsorg och vård?
Frågan är en av de hetaste inom landets kommuner – och sätter prägel även på mässan Funka för livet i Karlskrona den 14-15 september.

På plats är Maria Gill, från Myndigheten för delaktighet, för att berätta om hur välvärdsteknologi kan användas i kommunala verksamheter som socialtjänst och hemsjukvård.

Maria Gill har tidigare varit projektledare i Västerås stad som ligger i framkanten när det gäller satsningar på välfärdsteknologi.

På Funka för livet i Karlskrona finns även Raymond Dahlberg, även han från Myndigheten för delaktighet. Även han kommer att föreläsa om välfärdsteknologi, med fokus på att förbättra kvalitet och effektivitet inom omsorgsverksamhet.

Universell design är en annan högaktuell trend som lyfts fram på Funka för livet. Syftet är att skapa byggnader, produkter och miljöer som är full tillgängliga för alla.

Formgivaren Pamela Lindgren medverkar med en föreläsning om just universell design.

– I min formgivning försöker jag skapa samspel mellan teknik, konstruktion och den mänskliga kroppen, säger Pamela Lindgren.

Läs mer om Funka för livet på mässans webbplats.

    

Publicerad:
2015-09-01

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Funka för livet, Myndigheten för delaktighet


ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac