Nyheter

Universell design och välfärdsteknologi i fokus på mässa


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Design som är tillgänglig för alla. Bättre kvalitet inom omsorgen med nya tekniska hjälpmedel.
Två frågor som är högaktuella sätter prägel även på mässan Funka för livet i Karlskrona den 14-15 september.

Hur kan kommunerna bli bättre på att utnyttja nya tekniska hjälpmedel för att höja kvaliteten inom omsorg och vård?
Frågan är en av de hetaste inom landets kommuner – och sätter prägel även på mässan Funka för livet i Karlskrona den 14-15 september.

På plats är Maria Gill, från Myndigheten för delaktighet, för att berätta om hur välvärdsteknologi kan användas i kommunala verksamheter som socialtjänst och hemsjukvård.

Maria Gill har tidigare varit projektledare i Västerås stad som ligger i framkanten när det gäller satsningar på välfärdsteknologi.

På Funka för livet i Karlskrona finns även Raymond Dahlberg, även han från Myndigheten för delaktighet. Även han kommer att föreläsa om välfärdsteknologi, med fokus på att förbättra kvalitet och effektivitet inom omsorgsverksamhet.

Universell design är en annan högaktuell trend som lyfts fram på Funka för livet. Syftet är att skapa byggnader, produkter och miljöer som är full tillgängliga för alla.

Formgivaren Pamela Lindgren medverkar med en föreläsning om just universell design.

– I min formgivning försöker jag skapa samspel mellan teknik, konstruktion och den mänskliga kroppen, säger Pamela Lindgren.

Läs mer om Funka för livet på mässans webbplats.

    

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass