Uppdelning efter kunskapsnivå stoppades av Skolinspektionen

Centralskolan i Perstorp delade in eleverna efter kunskapsnivå. Men så får man inte göra. ”Sådan segregering strider mot skollagen”, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.

Uppdelningen hade varit igång under två års tid när Skolinspektionen upptäckte den. Då fick skolan en månad på sig att rätta till förhållandena. Nu är uppdelningen slopad.
– Det stora felet var att man hade gjort en fast nivågruppering som inte var flexibel, säger Litza Aschan, utredare på Skol­in­spektionen.

Slog fast på förhand
Klassindelningssystemet innebar, enligt Skolinspektionen, att man på förhand slog fast vilka elever som skolan har höga förväntningar på och vilka som inte förväntas att lyckas lika bra.
– De svaga vinner inte på uppdelning, det visar forskningen. Elever kan dra varandra, säger Lotta Kårlind, enhetschef på Skolinspektionen.
Nu har skolan brutit upp klasserna. Man har hittat nya former för att ge stöd. Bland annat har en specialpedagog anställts.

Inte alltid av ondo
– Vi ser många olika typer av uppdelning och alla är inte av ondo, säger Lotta Kår­lind. Det finns även bra lösningar som är anpassade efter eleven. Skolorna måste inte slaviskt se till att elever arbetar i samma klassrum, men om uppdelningen är omfattande och stadigvarande måste skolans styrelse besluta om en särskild undervisningsgrupp. Beslutet kan delegeras till rektor, men det måste finnas ett beslut med besvärshänvisning och det ska kunna överklagas.

Ser ni ofta att det slarvas med beslut om uppdelning?
– Det kan finnas sådana exempel men generellt sett har skolorna blivit duktigare. De senaste tio åren har kraven på skolorna ökat och kompetensen har förbättrats. Ändå är det inte alltid så att elever får tillräckligt stöd.

Har ni intrycket att uppdelningen i skolorna ökar eller minskar?
– Skolverkets iakttagelser är säkert riktiga. Enligt våra inspektörer har uppdelningen ökat i grundskolans senare del, bland annat i matematik. +