”Upprörande att barn hålls inlåsta bland psykiskt sjuka vuxna”

Svenska Dagbladet avslöjade i helgen att barn blir inlåsta bland sjuka vuxna. På flera platser blandas unga med psykiskt sjuka vuxna.
Enligt artikeln i SvD beror det oftast på att barn- och ungdomspsykiatrin anser att de berörda ungdomarna är alltför besvärliga att ta hand om.
Ibland flyttas dock ungdomar till psykiatrisk intensivvård eller slutenvårdsavdelningar för vuxna på grund av platsbrist.

 

– Vi tvingas ibland skicka över unga patienter till vuxenpsykiatrin, säger Eva-Britt Hallquist, verksamhetschef för BUP-kliniken i Stockholm till tidningen.
Skillnaden mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin är ofta dramatisk.

– Den som tror att det inte är skadligt att vårda barn på vuxenpsykiatriska avdelningar har fel. Miljön och stämningen är inte anpassad för ett barn. Brutalitet är vardag på ett helt annat sätt än inom BUP, säger en ung kvinna till Svenska Dagbladet.

Barnombudsman Lena Nyberg säger att systemet med att låsa in barn bland psykiskt sjuka vuxna är ett brott mot FN:s barnkonvention.

Enligt Eva-Britt Hallquist kommer vårdformerna att ändras. Till SvD säger hon att ett förändringsarbete har inletts.

Beslut om tvångsvård och tvångsmedicinering av minderårig fattas genom att en läkare, efter att ha undersökt patienten, skriver ett vårdintyg. En läkare med specialkompetens måste sedan fatta ett intagningsbeslut inom 24 timmar.

I en uppföljande artikel på söndagen krävde både socialminister Göran Hägglund och socialdemokraternas sjukvårdsexpert Ylva Johansson en skärpning hos landstingen.
– Det är upprörande, sa Ylva Johansson.
Göran Hägglund hade dock inget snabb lösning på problemet:
– Ett väldigt stort arbete återstår innan vi får psykiatrin att fungera i alla dess delar, sa han till SvD.

Läs hela artikeln på SvD på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_832347.svd