Utbilda förtroendevalda om funktionshinder

Ge de förtroendevalda i försäkringsnämnder och delegationer bra utbildning om funktionshinder, uppmanar riksdagsledamoten Lars U Granberg (s).
Han har reagerat på artikeln om ändrad handläggning av bilstöd. I artikeln uppger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att de förtroendevalda försvinner från beslutsfattandet.
   
Lars U Granberg är ledamot av socialutskottet och förbundsordförande för Cystisk Fibrosförbundet Sverige. Han är också pappa till två barn med cystisk fibros.

Här kommenterar han artikeln i Föräldrakraft nr 2/2006, sid 21:

”Låt mig först uttrycka min glädje över att äntligen ha hittat en bra tidning för de som har ett funktionshinder och deras anhöriga. Men sedan så vill jag reagera på en artikel som beskrev ändringarna av handläggningen av bilstödet.

I artikeln svarar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson för faktaunderlaget. Men det ministern framför är inte det som vi i riksdagen nu snart kommer att fatta beslut om. Det hela handlar inte om bilstödet och hennes ambitioner där. Det handlar i stället om vem som ska fatta beslut i frågan.

I artikeln säger Cristina Husmark Pehrsson att socialförsäkringsnämderna med förtroendevalda ledamöter försvinner och att det, enligt regeringen, inte gör något att så sker eftersom man även fortsättningsvis får insyn genom försäkringsdelegationerna.

Sanningen är i stället att Sveriges Riksdag kommer att fatta beslut om att socialförsäkringsnämderna med förtroendevalda kommer att vara kvar om ändock i en något ändrad form. Istället läggs försäkringsdelegationerna ner redan efter nyår.

Vi föräldrar till barn med funktionshinder har säkert olika åsikter om förtroendevalda i socialförsäkringsnämder och delegationer. Men den typen av beslutsfattande tar ändå intryck av hur det ser ut lokalt, på orten och i bostadsområdet eller vilka stödstrukturer som finns i det lokala samhället. Detta hotas om man centralt med tjänstemän fattar beslut på ett enda kontor för hela landet.

Jag känner också en viss oro för mina barns del. Patienter med cystisk fibros är en liten grupp i samhället och CF är ett väldigt sammansatt och komplicerat funktionshinder. Det jag är rädd för är, att den möjlighet vi har idag att tala för vår sak och om våra funktionshinder vid ansökningar om vårdbidrag, drastiskt försvåras.

Att tala för vår sak inför en försäkringsnämd ger inte bara en stärkt självkänsla utan också möjligheten att lära andra om vårt ganska sällsynta funktionshinder. Detta riskeras att omöjliggöras i den nya organisationen. Insynen och inflytandet försvinner när försäkringsdelegationen försvinner. Detta gäller både för mig som enskild men också för handikapprörelsen i stort.

Förtroendevald kan vara någon som jag, som har kunskap om funktionshinder, men det kan också vara någon utan kunskap. Varför kan vi inte, istället för att lägga ned försäkringsnämnderna, ta på oss att utbilda de förtroendevalda så att dessa får en god kunskap om de funktionshinder man beslutar om.

”Jag kommer att fortsätta att läsa tidningen och propagera för att andra också tar del av det som står i den.”
Lars U Granberg
Riksdagsledamot (s)
Socialutskottet