”Utbildning har gjort personalen taggad”

Rätt personer på ledande poster. Det är en av förklaringarna till den framgångsrika utveckling för LSS-verksamheten i Enköpings kommun, menar Yvonne Bromée.

Yvonne är ordförande för FUB i Enköping och själv mamma till en vuxen dotter med stora funktionsnedsättningar.

Hon är också den person som nominerat Enköping till tävlingen ”Bästa LSS-kommun”.

Under våren har juryn för Bästa LSS-kommun valt ut Enköping som en av tre finalister.

Yvonne är positiv till många delar av Enköpings LSS-verksamheter. Men mycket handlar om att vård- och omsorgsförvaltningen har flera chefer som är mycket engagerade och som bildar ett bra team.

– Det har inte varit så här alltid utan det beror på att vi fått rätt personer på ledande befattningar. Jag som representant för FUB och förälder lever i nuet och är tacksam för att inte ständigt behöva kämpa och förklara för att rättigheter ska tillgodoses. Jag känner att personer med funktionsnedsättning blir respekterade, säger Yvonne.

Konkret har det handlat om att förvaltningen har satsat på att höja kvaliteten inom LSS genom utbildning och validering av personalens kompetens. Även sommarvikarier har fått utbildning. Satsningen blev möjlig genom att förvaltningen sökte EU-bidrag.

– Alla har genomgått validering och fått kunskap och vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det har varit föreläsningar med personer som funktionhinderforskare Barbro Lewin och pappan och ståupparen Eric Löwenthal. Jag tror det har gett personalen många nya infallsvinklar och en mer insikt i villkoren för personer med olika funktionsnedsättningar, ett område där kunskapen ofta har brustit.

Yvonne har sett stora förbättringar som hon många gånger kopplar till har högre kompetens.

– Personalen har fått en bild av sina förmågor och brister, och har fått läsa på och komplettera sina kunskaper. Många var nog oroliga för valideringen. När man ska betygssättas kan det kännas nervöst. Men efteråt tror jag att de känner sig stolta och växer i sin roll.

 

Jag har sett att personalen blivit mer taggad och försöker förnya verksamheten.

Hon upplever att det har blivit ett lyft även för hennes egen dotter.

– Jag har sett att personalen i gruppbostaden blivit mer taggad och försöker förnya verksamheten. Det skiljer förstås, det finns alltid de som är mer engagerade och andra som inte är det, det kommer inifrån. Men jag känner att det finns ett nytt tänkande, att man försöker bli mer aktiva och hittar på saker, som att åka på liten semester. Min egen dotter fick åka på en kortsemester med en övernattning förra året och nu ska man göra det igen, nu ska de vara borta tre nätter.

Ett annat exempel handlar om Störd och stolt-galan i Stockholms stadshus i december.

– Jag mejlade runt en inbjudan till flera chefer inom vård och omsorg. Jag fick omgående svar från verksamhetschefen för LSS. Hon skrev att hon blev jätteglad åt initiativet och menade att kommunen kunde ordna med transport om det var personer som hade insatser enligt LSS som skulle åka. Så blev det! Ett glatt gäng fick transport både till och från Stockholm. Det blev en fantastisk kväll, berättar Yvonne.

I sin roll som ordförande för FUB i Enköping har Yvonne genom åren kämpat hårt för att öka kunskapen i kommunens LSS-verksamheter. Längre tillbaka har hon haft flera duster med beslutsfattare som struntat i individuella behov och istället sett personer med funktionsnedsättningar som en grupp vars individuella önskemål inte var så viktiga.

Numera har hon regelbundna möten med förvaltningschefer och gläds åt ett givande samarbete och bra information.
– Det finns ett bra team med chefer som alla jobbar i den här andan. När Marie Palmgren blev chef för vård- och omsorgsförvaltningen för flera år sedan fick vi en chef som hade kunskap, så med henne har vi alltid upplevt att vi har fått gehör och blivit respekterade som samarbetspartner.

– Hon brinner för sitt arbete och är ingen nio-till-fem-person. Det handlar helt enkelt om att hon känner och förstår hur det är att vara anhörig hela livet till en person med funktionsnedsättning. I hennes team finns en insikt och inlevelseförmåga att se indiviuella perspektiv, inte bara en grupp.

Yvonne nämner att förvaltningen anordnar öppna hus varje månad då vem som helst kan komma och hälsa på medarbetarna på förvaltningen.
– Många av mina medlemmar i FUB passar på att hälsa på, de känner sig sedda av cheferna, och är inte bara en siffra i budgetstatistiken.

Hon menar att många andra kan lära av denna öppenhet och detta engagemang.
– Det behövs kunskap och engagmeng från cheferna, man får inte se jobbet som bara ett steg i karriären utan det behövs en vilja att stanna kvar och förändra och förbättra.

Men politikerna spelar också en viktig roll?
– Ja, absolut. Och jag har ju själv blivit politiker som ledamot av socialnämnden. Där är det också viktigt att öka kunskapen, eftersom politiker är lekmän. Där har funktionshinderorganisationer ett viktigt arbete att göra, att undervisa och förklara och se till att politikerna kommer ut på studiebesök på boenden och dagliga verksamheter.

Samtidigt menar Yvonne att hennes hemkommun har en fördel i sin storlek.
– Enköping är lagom stort för att man ska kunna få ett ansikte på varandra och veta vilka politikerna och tjänstemännen är. Det blir greppbart då, det är svårare i en riktigt stor kommun.

 

 

MERA FAKTA OM BÄSTA LSS-KOMMUN

Tre finalister har nu utsetts i den nya tävlingen ”Bästa LSS-kommun”. De tre kandidaterna är Botkyrka kommun, Enköpings kommun och stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun. Juryns arbete med att bedöma finalisterna fortsätter nu, med sikte på att i början av juni 2016 välja ut mottagare av 2016 års pris för Bästa LSS-kommun.

Föräldrakrafts reporter har intervjuat olika personer som på ett eller annat sätt är engagerade i LSS-verksamheterna i de respektive kommunerna, för att ge en bakgrund till att just dessa kommuner blivit nominerade och nu gått vidare till final.