Utfrysning ger elev rätt till skadestånd | HejaOlika

Utfrysning ger elev rätt till skadestånd

Utfrysning gör lika ont som fysiska kränkningar, säger Barn- och elevombudet Lars Arrhenius i en kommentar till hovrättsdomen.

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

Elever som blir utfrysta i skolan kan ha rätt till skadestånd. En hovrättsdom har slagit fast att skolan har ansvar för att stoppa kränkningar av typen menande blickar, fnissningar och viskningar bakom ryggen.

Elever som blir utfrysta i skolan kan ha rätt till skadestånd.
För första gången någonsin slår en hovrättsdom fast att skolan har ansvar för att stoppa kränkningar av typen menande blickar, fnissningar och viskningar bakom ryggen.

Nyligen beslöt hovrätten i Göteborg att en 12-årig elev som råkat ut för detta har rätt till 25 000 kronor i skadestånd från Göteborgs kommun.

– Utfrysning gör lika ont som fysiska kränkningar. Lagen gör heller ingen skillnad. Domen innebär en upprättelse för den utsatta eleven, men visar också hur viktigt det är för skolorna att ha en plan mot kränkande behandling och diskriminering som fungerar, säger Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet, som fört elevens talan i hovrätten.

Hovrätten påpekar att en väl utformad likabehandlingsplan skulle kunnat förhindra kränkningarna. En sådan plan kunde ha gjort det enklare för skolpersonalen att ingripa och förhindra fortsatta kränkningar.

Hovrätten anser att skolans personal har en skyldighet att uppmärksamma jargong och beteendemönster bland eleverna.

”Det är inte rimligt att skolpersonalen genom att undvika att tolka signaler kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på en skola”, konstaterar hovrätten.

Publicerad:
2011-08-16

Av: Redaktionen

Nyckelord:
psykisk hälsa


ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content