Nyheter

Utfrysning ger elev rätt till skadestånd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Elever som blir utfrysta i skolan kan ha rätt till skadestånd. En hovrättsdom har slagit fast att skolan har ansvar för att stoppa kränkningar av typen menande blickar, fnissningar och viskningar bakom ryggen.

Elever som blir utfrysta i skolan kan ha rätt till skadestånd.
För första gången någonsin slår en hovrättsdom fast att skolan har ansvar för att stoppa kränkningar av typen menande blickar, fnissningar och viskningar bakom ryggen.

Nyligen beslöt hovrätten i Göteborg att en 12-årig elev som råkat ut för detta har rätt till 25 000 kronor i skadestånd från Göteborgs kommun.

– Utfrysning gör lika ont som fysiska kränkningar. Lagen gör heller ingen skillnad. Domen innebär en upprättelse för den utsatta eleven, men visar också hur viktigt det är för skolorna att ha en plan mot kränkande behandling och diskriminering som fungerar, säger Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet, som fört elevens talan i hovrätten.

Hovrätten påpekar att en väl utformad likabehandlingsplan skulle kunnat förhindra kränkningarna. En sådan plan kunde ha gjort det enklare för skolpersonalen att ingripa och förhindra fortsatta kränkningar.

Hovrätten anser att skolans personal har en skyldighet att uppmärksamma jargong och beteendemönster bland eleverna.

”Det är inte rimligt att skolpersonalen genom att undvika att tolka signaler kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på en skola”, konstaterar hovrätten.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL