Utvecklingen går för långsamt – nu måste alla teatrar bli tillgängliga

Alla teaterchefer måste omedelbart ta ansvar för att verksamheten är
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Det säger statliga
Kulturrådet som nu samlar namnunderskrifter till en deklaration som ska
överlämnas till kulturninister Lena Adelsohn Liljeroth.

I februari arrangerade Kulturrådet en konferens i Hallunda tillsammans med Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet.
Då antogs en deklaration om att tillgängligheten måste öka till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner för personer med funktionsnedsättning.

{loadposition incontent}”I dag ska alla ha rättigheter och möjligheter att delta i kulturlivet. Samtidigt konstaterar vi att salongerna faktiskt inte är öppna för alla och att alla inte har möjligheter att synas på scen”, heter det i uttalandet.

Utvecklingen går framåt – men alldeles för långsamt, menar undertecknarna av deklarationen.

”Det är dessvärre alldeles för vanligt att artister med funktionsnedsättningar inte kommer in på utbildningar, på arenor och på scener. Alldeles för få scenkonstnärliga utbildningar är tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Vi saknar också scenkonstnärlig utbildning för teckenspråkiga. Det finns teknik och resurser för förmedling av scenkonst – men de används inte i tillräckligt stor utsträckning.
Vi vill se att samtliga chefer och ledningar inom scenkonsten omedelbart tar ansvar för den egna institutionen och den egna lokalens tillgänglighet, till exempel genom att skapa en organisation som fördelar och tydliggör ansvar och befogenheter”, heter det i deklarationen.

Nu samlar Kulturrådet in namnunderskrifter till stöd för Hallundadeklarationen, som kommer att överlämnas till de nordiska kulturministrarna.
Hallundadeklarationen finns att läsa på Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se