Utvecklingscentrums läger öppnar dörrar till idrotten

Handikappidrottens  Utvecklings­centrum i Eskilstuna arrangerade förra året 50  läger i syfte att ge ungdomar möjlighet att idrotta tillsammans med andra.
– Genom ett större upptagningsområde kan vi skapa homogena grupper, säger Leif Thorstenson.

Leif Thorstenson kom till Sörmlands handikappidrottsförbund i mitten av 80-talet. Sedan dess har han sett hur den ena planerade verksamheten efter den andra tvingats lägga ned.
– Jag har varit med och ställt in oändligt många verksamheter därför att vi inte blivit tillräckligt många. Jag har också sett många ungdomar komma till aktiviteter utan att finna sin plats. Får man inte chansen att prova på olika idrotter, och hamnar man inte i den idrott man vill och tycker om, så finns det risk att man lämnar idrotten och därmed en tydlig inkörsport till ett aktivt liv, säger han.

Mot den bakgrunden startades Utveck­lings­cenrum 2003, ett unikt centrum i syfte att bredda idrotten.
– Det ska inte spela någon roll var i Sverige man bor. Vi når varje år cirka 400 unika individer. Men som alltid är det fler som står utanför. Att många inte har varit med i skolidrotten och heller inte har föreningsvana utgör en tröskel för många att ta steget till att vara med och prova på, säger Leif Thorstenson, som uppskattar antalet synskadade i ”intressant åldersgrupp” till mellan 600 och 2 000, motsvarande siffra för rörelsehindrade är mellan 6 000 och 20 000 och ytterligare tio gånger så stort för gruppen utvecklingsstörda.
– Siffrorna är långt ifrån exakta, men vittnar ändå om vidden av problemet. I Sörmland når vi i princip alla barn och ungdomar med rörelsehinder genom våra kontakter med barnhabiliteringen, men det är inte vanligt att distriktsförbunden och föreningarna har den kontakten, säger Leif Thorstenson.

Förra året permanentades centret då SvHandikappidrottsförbundet bestämde att verksamheten var bra och viktig. Från moderförbundet kommer också en del av de pengar som täcker lägerverksamhetens kostnader.
– Vi kostar årligen 2,5 miljoner kronor. 60-70 procent täcker vi med direkta lägeravgifter. En helg kostar mellan 400 och 600 kronor, därtill utgår ett resestöd för de som har långt att resa, säger Leif Thorstenson. Ytterligare kostnader täcks med bidrag från Idrotts­lyftet, bankstiftelser och handikapporganisationer.

De verksamheter som arrangeras kan dela in i tre kategorier.
1. Breddläger med möjligheter för den intresserade att träffa sina gelikar.
2. Utvecklingsteam. Här samlas ungdomar med stort intresser för en idrott. Syftet är att skapa en klubbkänsla, även om ungdomarna bor långt ifrån varandra. Utvecklingsteam finns inom sju idrotter.
3. Individuellt stöd. Ofta i form av att en del av bensinpengarna täcks. Det kan också handla om att någon håller kontakt med utövaren och ställer den simpla men viktiga frågan: Hur går det med träningen?