Vägverket gör det svårare att ta körkort för personer med ADHD

Vägverket försvårar för personer med ADHD att ta körkort. Helt nya krav
för personer med ADHD och liknande funktionsnedsättningar införs i de
medicinska krav som börjar gälla den 1 maj.

– Syftet är att öka trafiksäkerheten samtidigt som man underlättar
hanteringen av ärendena och får en mer enhetlig tillämpning, säger
Ingemar Skogö, generaldirektör för Vägverket.

En av de största nyheterna i föreskrifterna är ett helt nytt kapitel om ADHD och liknande tillstånd.
– För ADHD finns det ganska gott vetenskapligt stöd för att det innebär
en tydlig risk i trafiken, säger Lars Englund, chefsläkare vid Vägverket till SR Ekot.

Ekot uppger att vägverket befarar att ”de allvarliga fallen” av
personer med ADHD kan innebära problem missbruk, kriminalitet och
impulskörning.

Fler nyheter i föreskrifterna:
* Personer med epilepsi behöver i fortsättningen bara vara fria från
anfall i ett år i stället för två för att få köra personbil. Däremot
höjs kravet på anfallsfrihet från fem till tio år för tung lastbil,
buss och taxi.
* Den som har insulinbehandlad diabetes typ 2 får större möjlighet att köra buss eller taxi.
* Tydligare krav när det gäller synen.

Här finns mer information om de nya föreskrifterna och en länk för nedladdning av en pdf-fil med förskrifterna.

http://www.vv.se/templates/Pressrelease____24142.aspx