Våldtäkt och hot vanligt mot kvinnor med funktionsnedsättning

Var tredje kvinna med funktionsnedsättning har utsatts för hot, våld eller sexuella trakasserier från män. 14 procent av kvinnorna har fått fysiska skador från våld eller sexuella övergrepp. Det uppges i en rappport som utredningsinstitutet Handu publicerade på måndagen.

Drygt 1000 kvinnor med funktionsnedsättningar har deltagit i Handus enkät, som letts av projektledaren Irene J Westerlund. Gemensamt för de allra flesta kvinnorna är att de har en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att fly, förflytta sig snabbt eller orientera sig rumsligt vid en våldssituation. De har antingen ett rörelsehinder eller en synskada.

Även flickor eller unga kvinnor utnyttjas ganska ofta sexuellt, enligt rapporten. I enkäten har fem procent av kvinnorna uppgett att de tvingats till sex före 15 års ålder. Åtta procent uppger att någon har försökt att tvinga till sig sex och 16 procent uppgett att de har upplevt att män betett sig sexuellt hotfullt någon gång innan de fyllt 15 år.

En femtedel, 18 procent av alla kvinnor svarar också att de efter 15-årsdagen, råkat ut för att en man fått dem att delta i någon form av sexuell aktivitet fast de egentligen inte ville det. Dessa män är oftast tillfälliga bekanta eller pojkvänner, enligt rapporten händer det också att det är en kontaktman, lärare, chef, arbetskamrat eller släkting.

Tre procent av kvinnorna i enkäten uppger att de utsatts för våldtäkt, våldtäksförsök eller utnyttjats sexuellt av två eller flera gärningsmän samtidigt.

Övergreppen och hoten har fått allvarliga konsekvenser för de drabbade kvinnorna. Rapporten från Handu uppger att sju procent av de svarande kvinnorna har försökt ta sitt liv och 33 procent har funderat på att göra det.

– Det är betydligt vanligare att de som fått fysiska skador av våld försökt att ta sitt eget liv, heter det i rapporten.

För kvinnor med måttlig eller lindrig utvecklingsstörning är statistiken ännu mer skrämmande.
• En tredjedel av alla kvinnorna har blivit slagna innan de fyllt 15 år. En av fem tvingades till sex innan de fyllde 15 år.
• En tredjedel har blivit utsatta för våld efter att de fyllt 15 år.
• Sex av tio kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier.
• En av tio har blivit våldtagen av en man som hon inte haft ett sexuellt förhållande med.
• En av fyra kvinnor har haft en ”pojkvän” som våldfört eller tvingat sig på henne på något sätt.
• En av fem kvinnor har försökt att ta sitt liv.