Valfriheten i nya gymnasiesärskolan kan begränsas

Den nya gymnasiesärskolan får en ”pys-paragraf” som kan begränsa elevernas valmöjligheter.

Regeringen planerar att införa en ny gymnasiesärskola från och med hösten 2013. De viktigaste nyheterna är att gymnasiesärskolan blir mer lik den vanliga skolan och att valmöjligheterna ökar för eleverna.

Elever från gymnasiesärskolan ska bland annat ha möjlighet att välja att gå i gymnasieskolan och där välja yrkesintroduktion eller individuella alternativ.

Enligt tidskriften Specialpedagogik innehåller regeringens lagtext, som i oktober gick till lagrådet för granskning, dock en viktig begränsning när det gäller denna valfrihet.

Enligt lagtexten ska en hemkommun inte behöva ”erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det”.
Om eleven alltså inte ”vet sitt eget bästa” ska alltså kommunen kunna sätta stopp för elevens eget val.

Denna begränsning fanns inte med i det ursprungliga förslaget från utredaren Eva Wallberg.

Till tidningen Specialpedagogik säger hon:
– Jag tycker att det var ologiskt att eleven inte ska få bedöma detta själv. Det är trots allt eleven som söker.

Hon påpekar dock att formuleringen ”synnerliga skäl” innebär att begränsningen i valfriheten bara får förekomma i få och enstaka fall.