Nyheter

Vårdbidrag? Då har ditt barn inte rätt till försäkring


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Får du vårdbidrag för ditt barn? I så fall har barnet inte rätt att teckna sjukförsäkring. Det anser  Stockholms tingsrätt som går på försäkringsbolaget If:s linje i en strid med Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Får du vårdbidrag för ditt barn? I så fall har barnet inte rätt att teckna sjukförsäkring.
Det anser  Stockholms tingsrätt som idag gick på försäkringsbolaget If:s linje i en strid med Diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO ansåg att If borde fällas för diskriminering eftersom man avslagit en kvinnas ansökan om sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter. Försäkringsbolaget motiverade avslaget med att kvinnan fick vårdbidrag för dottern.

If gjorde ingen individuell bedömning utan använde en generell regel om att inte bevilja försäkringar för personer med vårdbidrag.

DO hade begärt ett skadestånd på 100 000 kronor till dottern och lika mycket till mamman för brott mot diskrimineringslagens förbud.

Men Stockholms tingsrätt ansåg alltså att If hade rätt att neka försäkring trots att ingen individuell prövning gjordes. Enligt rätten var det inte bevisat att nekandet skedde på grund av dotterns funktionsnedsättning.

Rätten menade att även barn UTAN funktionsnedsättning kan få vårdbidrag – därför ansåg man inte heller att den hörselskadade flickan hade diskriminerats.

På DO har man ännu inte beslutat om tingsrättens dom ska överklagas.

– Nu får vi analysera den här domen i detalj, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

Försäkringsbolaget If vill inte heller diskutera domen:
– Eftersom ärendet inte vunnit laga kraft vill vi inte kommentera detta än, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If.

Flickan som nekades försäkring har en hörselnedsättning sedan födseln men hör med hjälp av hörapparat och talar obehindrat. Mamman får vårdbidrag från Försäkringskassan på grund av merkostnader och inkomstförlust för att dottern går i en skola för hörselskadade på annan ort än bostaden.

Läs Diskrimineringsombudsmannens pressmeddelande på DO:s webb.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå