Vårdbidraget blev 100 miljoner billigare för staten

Ny statistik från Försäkringskassan visar att utbetalningen av vårdbidrag minskade med 100 miljoner under år 2007, jämfört med år 2005. Totalt betalades det ut 2,2 miljarder kronor i vårdbidrag under 2007.
Vårdbidraget är till för att underlätta för föräldrar som har barn som har funktionsnedsättningar eller sjukdomar.

Siffrorna är hämtade ut Försäkringskassans nya skrift ”Socialförsäkringen i siffror 2008”.

Diagram. Allt fler får det minsta vårdbidraget medan helt bidrag har minskat. Diagram: FörsäkringskassanAv skriften framgår att antalet föräldrar med vårdbidrag har ökat med omkring 94 procent sedan år 1994. Det är främst barn med psykiska diagnoser som svarar för ökningen.
En annan förklaring till ökningen är att bidrag sedan 2003 kan beviljas för barn upp till 19 år.

Statistiken visar att bidraget främst går till mammorna, även om det har blivit vanligare med manliga mottagare av vårdbidraget. Nästan 13 procent av vårdbidragen går nu till papporna.

Vårdbidrag beviljas i fyra olika nivåer, från fjärdedels bidrag till fullt bidrag. Vanligast är idag att den lägsta nivån utbetalas. Tidigare var det vanligast med helt bidrag, men runt år 2000 blev fjärdedels bidrag vanligast.

Det är vanligast att vårdbidrag utbetalas för stöd till pojkar. I slutet av 2007 var 63 procent av de berörda barnen pojkar. Pojkarna dominerar i alla åldrar.

Mer om Socialförsäkringen i siffror finns här