Vårdcentraler dåliga på att bemöta barn med respekt, enligt BO

Vårdcentralerna i Sverige pekas ut som en av de sämsta offentliga institutionerna när det gäller att visa barn respekt.
Enligt en ny undersökning från Barnombudsmannen tycker mer vartannat barn inte att de bemöts med respekt på vårdcentralerna

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg överlämnar sin årsrapport ”Kom närmare” idag till socialminister Göran Hägglund.
I rapporten ingår en undersökning om hur 750 barn i årskurserna 5 och 8 ser på sina rättigheter.

I en debattartikel presenterar Fredrik Malmberg några av de viktigaste slutsatserna i rapporten:

– Barnen och ungdomarna i vår undersökning har en skrämmande låg tilltro till att vuxna kommer att bemöta dem respektfullt utanför hemmets och skolans väggar. När de åker kollektivt, besöker vårdcentralen eller biblioteket känner många att de inte blir bemötta med respekt. Bara vart sjunde barn känner sig respekterat när han/hon åker kollektivt och enbart 41 procent i idrottsföreningen. Bara ett av fyra barn känner sig respekterat på biblioteket eller fritidsgården. Mindre än hälften tyckte att de blev respekterade på vårdcentralerna, skriver Fredrik Malmberg.

Läs hela debattartikeln här http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=7354