Nyheter

”Vården diskriminerar personer med funktionsnedsättningar”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för diskriminering inom vården, enligt DO.

Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för diskriminering inom vården, enligt de anmälningar som kommer till Diskrimineringsombudsmannen.

Totalt har DO fått 269 anmälningar om diskriminering inom vården sedan den nya diskrimineringslagen började gälla 2009.
Den vanligaste bakgrunden till anmälningarna (111 fall av 269) är att patienten har en funktionsnedsättning som misstänks orsaka diskrimineringen.

– Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Men forskning och rapporter, bland annat från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsoinstitutet, visar att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. Det bekräftas av företrädare för stora intresse- och patientgrupper som DO träffat samt de anmälningar som myndigheten utrett, skriver Håkan Sandesjö, tf diskrimineringsombudsman i en artikel i Göteborgsposten.

DO beskriver ett fall då patienten led av både elöverkänslighet och fibromyalgi.
– Hon sökte vård för allvarliga stickningar i armen. Läkaren slog fast att hon var supraneurotisk och att alla hennes problem var psykiska. Hon lämnade vårdcentralen utan att ha blivit undersökt, skriver DO.

Under våren 2012 kommer en ny rapport från DO om rätten till sjukvård på lika villkor, uppger Håkan Sandesjö.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion