Vården missar de flesta barn som har hörselskador

Foto på pojkeRisken för hörselskador hos barn i Sverige ökar. Cirka 25 000 barn upp till 16 år har någon form av hörselnedsättning men hälsovården känner bara till en mindre del av dem. Många avregistreras som ”färdigbehandlade” om de inte haft kontakt med hörselvården på två år.
– Detta är en oroande utveckling. Barn som inte har varit hos hörselvården på två år borde därför få en kallelse, inte bli avregistrerade, anser Hörselskadades riksförbund.

Mörkertalet är alltså stort när det gäller barns hörselskador och organisationen vill därför göra hörselkontroller till en prioriterad fråga.

Det är viktigt att hörselskador upptäcks så tidigt som möjligt, så att barn och familj kan få habilitering från början, med bra förutsättningar för att utveckla sin kommunikation, med hjälp av hjälpmedel och teckenspråk, påpekar Hörselskadades Riksförbund (HRF) i rapporten ”Adjö yxskaft” som presenteras idag.

Foto på Jan-Peter StrömgrenOm det dröjer länge innan ett barns hörselnedsätt ning upptäcks får det stora, långsiktiga konsekvenser under hela livet, menar HRF.
Enligt organisationen har hela landet idag allmän hörselscreening på bb, men hörselkontrollerna under uppväxten har blivit färre.
– Risken att missa hörselskadade barn har därmed ökat. I en del landsting har man tagit bort fyraårskontrollen och låter istället till föräldrarna fylla i fråge formulär. Sådana enkäter kan ge bra information om barnets kommunikation, men kan aldrig ersätta professionellt genom förda hörseltester, skriver HFT i rapporten.

Enligt HRF:s rapport har drygt en miljon människor i Sverige problem med hörseln, men två tredjedelar av dem har inte fått någon hörselvård.
– Det är alarmerande och ett folkhälsoproblem av enorma proportioner, säger HRFs förbundsordförande Jan-Peter Strömgren.
Var fjärde kvinna med hörselproblem har idag förtidspension.
– Så skulle det inte se ut om fler hade fått hörselvård i tid, säger Jan-Peter Strömgren.

Han angriper landsting och menar att många av dem förvärrar problemen.
– Man har reducerat hörselvården till en lågbudgetvård, där man ger minsta möjliga till de som söker sig dit. Bra, avancerade hörapparater tillhör idag undantagen i alla landsting, trots att de hörseltekniska möjligheterna aldrig har varit bättre, säger Jan-Peter Srömberg.

Gävleborg utpekas av HRF som ett av de landsting som är sämst på att ge hörselvård. Endast fyra procent av de hörapparater som landstinget i Gävleborg köper in är avancerade, visar HRF:s kartläggning. I Skåne är det nio gånger vanligare att hörselskadade får avancerade apparater.
– Är det viktigare att höra bra i Skåne än i Gävleborg? undrar Jan-Peter Strömgren. Självklart inte. Det finns ingen anledning till några större regionala skillnader.

Avancerade hörapparater ger bäst taluppfattning och klarar flest ljudmiljöer.
– De flesta av oss möter dagligen olika ljudmiljöer. De flesta behöver därför avancerade hörapparater, även i Gävleborg, säger Jan-Peter Strömgren.

Andel upphandlade hörapparater som är avancerade (procent)
STOCKHOLMS LÄN, 27
UPPSALA LÄN, 19
SÖRMLAND, 12
ÖSTERGÖTLAND, 19
JÖNKÖPINGS LÄN, 8
KRONOBERG, 15
KALMAR LÄN, 18
GOTLAND, –
BLEKINGE, 13
SKÅNE, 36
HALLAND, 19
VÄSTRA GÖTALAND, 29
VÄRMLAND, 11
ÖREBRO LÄN,5 5
VÄSTMANLAND, 15
DALARNA, 10
GÄVLEBORG, 4
VÄSTERNORRLAND, 24
JÄMTLANDS LÄN, 8
VÄSTERBOTTEN, 16
NORRBOTTEN, 8
SUMMA, 22
Källa: landstingen/hörapparatleverantörerna/HRF 2008

Här finns Hörselskadades webbsajt: http://www.hrf.se