Världens roligaste jobb

En personlig assistent förväntas klara av sitt yrke – som kräver lyhördhet, öppenhet, integritet och god självkänsla – i miljöer som kan vara konfliktfyllda och komplexa.
– Assistenten kommer ofta in i en familj som under lång tid levt under press, lite sömn och många krav men försökt klara av allt själv, en prövad familj. I en komplex situation ska de klara av en uppgift som är så vag i sin utformning, säger Karin Davidss­on som tillsammans med Christel Malmström och Cornelia Sobek tog initiativ till  projektet Huvudroll – Föräldraroll och alla har stor erfarenhet av och kunskap kring assistans.

Komplex situation
Situationen är komplex för alla inblandade, vilket inte gör det lättare att komma in som utomstående med ett uppdrag som kanske är oklart definierat och väldigt individuellt.
Har barnet flera assistenter lyder dessa under tystnadsplikten. Hur denna tolkas kan vara olika utifrån föräldrarnas önskemål och assistansanordnarens krav. Ofta tycker föräldrarna att det är i sin ordning och nödvändigt att assistenterna pratar om barnet och arbetsuppgifter kring det, men att det inte är ok att prata om familjen.

Drar snävare gränser
En del föräldrar och anordnare drar hårdare gränser.
– Vi har hört talas om assistenter som inte får träffa sina kollegor för att lämna över mellan arbetspassen, utan de slutar och börjar med till exempel 30 minuters mellanrum. Men i de flesta fall dras gränsen för sekretessen vid saker som rör familjen – föräldrarna är måna om familjens integritet som upplevs hårt ansatt genom att öppna upp sitt hem för främmande människor. Genom att stötta varandra i en arbetsgrupp kan föräldrarna också avlastas och assistansen förbättras.
– Erfaren­hetsutbyte är viktigt för att utveckla både förhållningssätt och arbetssätt i assistansen och att hjälpa den att följa barnets utveckling. När barnet befinner sig i en kris, till exempel i ett livshotande hälsotillstånd, kan assistenter ge viktigt stöd åt varandra och efteråt kan det vara bra att tillsammans med någon handledare prata om det man varit med om, säger Cornelia Sobek.
Ur en assistents perspektiv kan det upplevas lika utlämnande att ha sin arbetsplats mitt i ett hem, i en familj. Även assistentens integritet kan utsättas för pröv­ningar, påpekar Cornelia Sobek.
– Man ska utföra ett bra och ansvarsfullt arbete men samtidigt inte höras och synas. Man kanske saknar en tydlig arbetsbeskrivning, vilket kan bidra till en känsla av otrygghet och förvirring.

Måste vara inkännande
– När man arbetar med barn som saknar talat språk måste man vara inkännande och lyhörd för att kunna uppfatta barnets signaler samtidigt som man ska klara av att stänga ute den känslomässiga kris som kanske råder i familjen, säger hon.
Assistenterna tvingas ofta utföra svåra balansakter.
– Föräldrarna väntar sig en sak, men assistenten är samtidigt försiktig och vill inte gå för långt, säger Christel Malm­ström.