Varmare klimat ”skakande scenario” för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning och äldre kommer att utsättas för störst faror när klimatet förändras och nya hälsorisker uppstår. Det framkom när Läkarförbundet, vid ett seminarium i Almedalen, Visby, analyserade hur klimatförändringarna påverkan hälsan.

– Ett skakande scenario med snabbt ökande smittspridning, kommenterade Anita Brodén, folkpartistisk ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
– Även de psykologiska effekterna kommer att bli allvarliga, med ökad rädsla och ånget hos unga som redan är oerhört oroliga, sa Anita Brodén.

Fler katastrofer genom stormar, översvämningar, torka och extrema värmeböljor väntar när klimatet förändras under kommande år. Redan har medeltemperaturen höjts och även om utsläppen av växthusgaser sänks snabbt väntas klimatförändringarna fortgå under många år. Värst drabbas många utvecklingsländer men även för Sverige får förändringarna stor betydelse.

– Redan idag kan vi se hur fästingar får en allt större utbredning i Sverige. De största riskerna rör borrelia och TBE som redan finns i landet. Farhågor finns även att den dödliga sjukdomen leishmaniasis ska spridas i Sverige, säger läkaren och forskaren Elisabet Lindgren som är specialiast på klimatförändringens hälsoeffekter.

Läkarförbundet har nu beslutat att agera i klimatfrågan på flera olika sätt, för att sprida kunskap om de allvarliga effekterna på hälsoläget ävet i Sverige. I samarbete med organisationen Läkare för Miljön hölls ett seminarium i Almedalen för att uppmärksamma politikerna på frågan.

För mer information finns en längre artikel av Elisabeth Lindgren publicerad på Läkartidningens webbsajt