Vasamuseet visar vägen för hur man gör kultur tillgänglig

Vasamuseet fortsätter att visa vägen för hur man gör ett museum tillgängligt för alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter. Nu utökar museet med ytterligare ett språk på sina guidade turer och pedagogiska program – teckenspråk.

En kostnadsfri pedagogisk barnverksamhet på teckenspråk äger rum sista helgen varje månad. Samtidigt erbjuds en teckenspråksbaserad guidad tur runt museet. Teckentolkarna kan också förbokas för samma pris som till de andra språken.

– Vasamuseet skiljer sig från andra ställen där liknande satsningar gjorts eftersom vi har valt att utbilda guider som själva har teckenspråk som första språk. Utbildningen har skett i samarbete med Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting, säger museichef Marika Hedin.
– Teckenspråk är inte ett hjälpmedel utan ett språk och en kultur, därför har vi utbildat tre teckenpedagoger och guider som själva är döva. Det känns bra att vi nu äntligen kan lägga till teckenspråket, vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor.

Satsningen på teckenspråk ingår i Vasamuseets projekt ”Alla ombord, det salutogena museet”.
Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.
– De pedagogiska programmen hålls i ett rum som ger en helhetsupplevelse för alla sinnen. Dessutom har Vasamuseet som första museum i världen tagit fram en situationskarta i bliss – ett system av symboler där ord och begrepp respresenteras av bilder, säger Marika Hedin.

Vasamuseet finns på http://www.vasamuseet.se