Växande oro för att ny diskrimineringslag stoppas

Allt fler befarar att regeringen kastar förslaget om ny diskrimineringslag i papperskorgen.
– Vår oro är att regeringen avskriver frågan med motiveringen att kostnadskonsekvenserna inte är tillräckligt tydliga, säger Mikael Klein, Handikappförbunden.

Det har gått ungefär ett och ett halvt år sedan den statliga utredningen ”Bortom fagert tal” föreslog en skärpning av diskrimineringslagen.

De flesta riksdagspartier har dessutom ställt sig bakom kravet på en lagändring för att klassa otillgänglighet som diskriminering.
Trots det har integrationsminister Erik Ullenhag (FP), som ansvarar för frågan inom regeringen, fortfarande inte lagt fram något förslag.

– Erik Ullenhag har signalerat att han vill ”landa” frågan under året, men vi är oroliga för att det innebär att man avskriver frågan, säger Mikael Klein som är intressepolitisk chef inom Handikappförbunden.

Varje torsdag genomförs en protestaktion mot fördröjningen utanför Riksdagen. Men hittills utan konkreta resultat.
Nu gör handikapprörelsen ännu en kraftsamling. Nu genom att försöka bevisa att en lagändring är lönsam, eller i vart fall inte orimligt dyr.

– Vi anlitar LO:s tidigare chefsekonom Dan Andersson för en samhällsekonomisk analys av vinster och kostnader med en förstärkt diskrimineringslagstiftning, säger Mikael Klein.

Hans bedömning är att ett förslag om lagändring har bromsats av finansdepartementet. Statskontorets ”fantasiberäkning” av kostnader på 100-tals miljarder kronor är en av förklaringarna till att förslaget fastnat, enligt Handikappförbunden.

Behövs det verkligen en ny kostnadsutredning?
– Ja, varken Hans Ytterbergs utredning eller Statskontoret räknade på samhällsvinsterna med en ändrad lag. Nu har Dan Andersson vårt uppdrag att göra det.

– Hittills har man negligerat de kostnader som det innebär att man fortsätter att bygga in otillgänglighet i samhället, inte minst inom arbetslivet.

Dan Anderssons rapport ska presenteras på ett seminarium i Riksdagen den 14 juni. I samband med politikerveckan i Almedalen väntas Handikappförbunden släppa en egen rapport i frågan.

– Vi kommer att ha ett seminarium i Almedalen måndagen den 2 juli, säger Mikael Klein.