Vem blir Sveriges Obama?

Det är snart val och frågor om funktionsnedsättningar har fått ett lyft. ”För tre år sen ville ingen här prata handikappolitik och delaktighet. Nu är intresset jättestort”, sa Lars Lööw när han talade om framtidens handikappolitik på Föräldrakrafts mingel i Almedalen i juli.

Men på ett område har debatten spårat ur. Det gäller personlig assistans. Allt fler ställer sig frågan – ska den utvecklas eller skäras ned? Under de senaste månaderna har vi försökt få en bild. Men debatten är fylld av motsägelser. Riksdagen beslutade i juni, utan dramatik, om ett antal ändringar för att höja kvaliteten på insatserna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Samtidigt kör Försäkringskassan på med tuffa skärpningar i behovsbedömningarna. Utan debatt. Har våra demokratiskt valda politiker blivit överkörda av andra makthavare? Under Almedalsveckan angrep Göran Fredriksson det han kallar ”smygnedskärningar utan öppen och ärlig debatt”.

Det pågår en attack mot personlig assistans trots att socialpolitiker från båda blocken motsätter sig nedskärningar. Det är inte svårt att föreställa sig att finansdepartementet ifrågasätter en reform som blivit betydligt dyrare än beräknat. (Dyrare – om man väljer att blunda för de samhällsekonomiska vinsterna med att alla får möjlighet till skola, jobb och fritid.) Men finansdepartementet finns aldrig med på debatterna. Oftast inte heller kommuner eller Försäkringskassan. Vi instämmer i kraven på en öppen och ärlig debatt – och ett stopp för försöken att försvaga lagens intentioner att alla ska ha goda levnadsvillkor.

Det gnälls mycket på USA:s president Barack Obama. Media fokuserar på besvikelser. Kritiken är överdriven. Tvärtom, Obama har haft stora framgångar, inte minst när det gäller sjukvårdsreformen, en epokgörande förändring.

När vi nu är mitt uppe i den svenska valkampen undrar vi vem som kan bli ”Sveriges Obama”. Vem tar tag i diskrimineringslagstiftningen och ser till att den även omfattar brister i tillgängligheten? Vem ser till att skola, arbetsliv och samhälle ger alla lika möjligheter? Vem ser till att familjer slipper leva med ständig oro att förlora assistansen?

Obama beskylls för att ta alltför stora ord i munnen för att sedan göra sina väljare besvikna. Vad ska man då säga om svenska politikers välvilliga ord, och hur det ser ut i verkligheten?

Den som tror att handikapporganisationerna bara gnäller bör läsa Socialstyrelsens rapport ”Alltjämt ojämt” som visar att handikappolitiken misslyckats på alla områden utom bostäder.

En en dryg månad före valet är det hög tid att fundera över vem som ska styra inte bara socialdepartementet utan även finansdepartementet. En vägledning till var partierna står finner du i Handikappförbundens analys som publiceras på sidan 16 i detta nummer.  +