Vi ger inte upp!

Hur kan vi komma ur dödläget som leder till att stödet till personer med funktionsnedsättningar försämras steg för steg? Utvecklingen går bakåt trots att politiker och beslutsfattare ofta hävdar motsatsen.

Samtidigt uppger Försäkringskassan att kostnaderna för socialförsäkringen minskar. Förra året låg kostnaderna på 5,6 procent av BNP. Den lägsta nivån på minst 30 år. För 20 år sedan var socialförsäkringen nästan dubbelt så dyr som idag, räknat som andel av BNP.
Trots larm om ”galopperande” kostnader för bland annat assistans går alltså en allt mindre del av våra inkomster till just dessa områden.

I detta nummer berättar vi hur värdefullt det är med personlig assistans för att kunna flytta hem­ifrån och leva sitt eget liv. Läs om Frida, 29 år, och hennes föräldrar på sidan 78. År av förberedelser ligger bakom Fridas flytt till eget boende. Nu släpper oron. ”Frida har ett eget liv, hon behöver inte oss längre”, säger de lyckliga föräldrarna.

Denna lycka förutsätter en fungerande omsorg och lagar man kan lita på, idag och i framtiden. Men kan man det? Sverige blir rikare och politikerna lovar att slå vakt om LSS. Samtidigt växer oron för neddragningar. Sparande prioriteras högre än medmänsklighet.

Alla säger sig vilja slå vakt om stöden till personer med funktionsnedsättningar. Det handlar om mänskliga rättigheter. Att få den hjälp man behöver för att kunna äta, kommunicera, arbeta och ha fritidsaktiviteter.

Så hur kan vi lösa motsättningarna som leder till neddragningar? I Alme­dalen föreslog Autism- och Asperger­förbundet en statlig högkostnadsgaranti för LSS-insatser. Då kan kommunerna känna sig trygga med ekonomin, och istället fokusera på att ge det stöd som medborgarna har rätt till.

Det finns en stark vilja att göra arbetsmarknaden mer rättvis. Men några större framsteg har inte gjorts. Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning har minskat.

I Almedalen anordnade Föräldrakraft i sommar för tredje gången debatten ”Vägen till arbete”. Den viktigaste slutsatsen: Det är bara 13 månader kvar till valet. Nu måste politikerna presentera kraftfulla åtgärder. Det räcker inte med vackra ord.

2014 anordnar vi partipolitisk debatt om sysselsättningen. Då hoppas vi att alla partier har rustat sig med konkreta vallöften. Vi ger inte upp!