”Vi måste säkerställa att det inte blir problem”

Det finns stor oro kring eget ägande av hjälpmedel inom det föreslagna Fritt val-systemet. Men barn- och äldreminister Maria Larsson lovar att lyssna på kritiken.
– Vi måste fundera vidare och säkerställa att det inte blir stora risker och problem för enskilda brukare när det gäller service, underhåll och försäkringar, sa Maria Larsson under Föräldrakrafts debatt om hjälpmedel på tisdagen.

Under frukostdebatten lovade ministern fortsätta kämpa för ökat inflytande för enskilda användare.
Just nu handlar det om att läsa remissvar på utredningen om Fritt val och att ta fram en proposition som beräknas komma under 2013.

– Det finns ett stort allmänt stöd för ökad valfrihet men det är också viktigt att undvika stora ojämlikheter. Vi måste hitta rättvisa och mångfald utan att göra drastiska ingrepp i kommuners och landstings självstyre.

På frågan om hur man ska få landstingen att undvika stora orättvisor i framtiden svarade hon:

– Vi behöver fundera över hur kraftfulla vi ska vara. Med lagstiftning kan vi ålägga kommuner och landsting att göra vissa saker, men hjälpmedel är landstingens ansvar och det kan vi inte ta ifrån dem. Det finns en ambition även hos kommuner och landsting att gå brukarna till mötes.

Ministern betonade även att satsningar på hjälpmedel är lönsamma.
– Om man får ett fungerande liv och kan delta i samhällsliv och arbetsliv så är det en vinst för individen, men också för samhället, sa Maria Larsson.