Video: Hur kan vi skydda oss mot allt svårare värmeböljor?

Värmeböljorna blir fler, intensivare och längre. Detta innebär stora risker för utsatta grupper inom bland annat LSS-boenden och personlig assistans. Hur kan man förbereda sig?

Den 30 maj anordnade ABH Utbildning och HejaOlika ett webbinarium om de växande riskerna med värmeböljor. Nu släpper vi en av föreläsningarna så att alla kan lära sig mer om risker och skydd.

Det är Elin Andersson från Folkhälsomyndigheten som här beskriver riskerna och hur man kan förbereda sig för att minska utsattheten.