Vikten av kommunikation

”SVÅRT MED VIKARIER”

”Vi har en rak kommunikation med personalen vilket underlättar samarbetet mellan hem och skola. Vi upplever att både de och vi kan säga vad vi tycker vilket känns tryggt. De är också väldigt öppna med hur verksamheten ser ut i skolan och vad de har för planer den närmsta tiden, vilket är jättebra.

Däremot kan det vara svårt när det är vikarier på fritids. Frågor som dyker upp är om de är tillräckligt insatta i vårt barns behov och det har hänt att det har varit personer som inte har kommit fram och presenterat sig. Detta är dock sällsynt – bemötandet är i nio fall av tio riktigt bra.

Vi har alltid haft bra kontakter med skola och förskola. Mycket på grund av lyhörda och raka pedagoger och rektorer.”

Förälder till 10-åring, sydöstra Sverige

”VI VAR NÖJDA DE FÖRSTA ÅREN”

”Vi var väldigt nöjda med sam­arbetet de första åren, sedan har det tyvärr strulat oerhört mycket med pedagoger i vårt barns skola. Ingen pedagog har funnits närvarande i klassen på över ett år, och det har inte varit bra för framför allt rutiner och ansvarsfördelning.

Det är svårt för oss föräldrar att försöka samarbeta när ingen i skolan tar ett helhets­ansvar. Vi känner att vi som föräldrar blir ifrågasatta gång efter annan, och får stå till svars inför personal på ett sätt som vi inte upplever som vare sig konstruktivt eller på sin plats. Vi har faktiskt funderat på att byta skola på grund av detta.”

Förälder till 11-åring, mellersta Sverige

”KLOCKRENA ROLLER OCH KOMMUNIKATION”

“Samarbetet mellan oss och skolan är mycket bra. Skolan lyfter och bekräftar dessutom vårt barns assistenter och vi har assistansmöten med rektor och lärare. Klockrena roller och kommunikation!

Det enda som inte är på topp är samarbetet med habiliteringen, de har ingen metod för hur de följer upp och utvärderar mål tyvärr. Däremot om vi föräldrar vill och orkar tror jag vi kan påverka detta. Skolans rektor jobbar också på detta.

Förra veckan var det föräldramöte, det var ett riktigt planerat och genomtänkt möte. Det är en riktig skola, inte bara en ”verksamhet för dom här barnen”, som vi upplevde tidigare i förskolan.”

Förälder till 7-åring, mellersta Sverige

”TROTS PENDLING FUNGERAR DET UTMÄRKT”

“Skolan är mycket lyhörd inför våra önskemål. Vårt barn pendlar till en närliggande kommun i samma län och därför är kontaktvägarna inte de vanliga, trots detta har det fungerat utmärkt. Vi får ett bra bemötande och vårt barn har nu fått en iPad som underlättar samarbetet ännu mer. Skolan är så anpassad till vårt barns funktionsnedsättning som det bara går.

Vårt barn har inte personliga assistenter med sig i skolan men däremot assistenter i hemmet.  Korttids­personal och personliga assistenter bjuds ibland in till handledning på skolan eller vid utbildningar. Det känns viktigt och bidrar till att samarbetet runt ens barn fungerar och att det inte blir ”vi och dem”. “

Förälder till 13-åring, sydvästra Sverige

”VI HAR EN SUVERÄN SKOLSKJUTSCHAUFFÖR”

”Vi är mycket nöjda med samarbetet mellan hem och skola. Skolans personal är varm, professionell, engagerad och lätt att nå via telefon eller e-post. Vi skickar en kontaktbok mellan skola, hem och korttids där det skrivs flera gånger per dag om vad som sker med och kring vårt barn. Även foton och emellanåt någon liten filmsnutt via e-post.

Alla runt vårt barn pratar också in på ”Big Mac:en” dagligen. Dessutom har vi regelbundna utvecklingssamtal och små möten däremellan om det behövs. Personalen har koll på vårt barns syskon och till och med våra husdjur.

Vi har kanske snuddat vid tanken att byta till en skola närmare hemmet men samtidigt ser vi att vårt barn trivs så bra och det fungerar också smidigt med en suverän skolskjuts-chaufför som är bra på att undvika rusningstrafik!”

Förälder till 13-åring, sydvästra Sverige

”VI BYTTE SKOLA”

“Efter ett års sjukhusvistelse skulle mitt barn återvända till sin gamla klass, nu med hjälpmedel och assistenter. Lärare och skolledning hade ingen plan för detta, klassen var dåligt förberedd och personalen verkade rädd över en ovan situation. Första dagen hälsades mitt barn inte ens välkommen, utan fick bara slinka in i klassrummet.

Det fanns ingen förberedd anpassad arbetsplats, vi fick lägga böcker under bordsbenen för att mitt barn skulle kunna komma in med rullstolen. Skolan frågade oss föräldrar ”vad vill ni att ert barn ska göra på denna lektion?”.

Någon plan fanns inte. ”Utgångspunkten bör vara att vårt barn gör samma som klasskamraterna, med viss anpassning”, svarade vi. Idag har vi bytt till en annan skola, och första intrycket var något helt annat än det vi varit med om.

I den nya skolan mötte mentorn och klassen vårt barn med värme och nyfikenhet. Mentorn är en fantastisk förebild för både barn och vuxna med sin entusiasm, nyfikenhet och intresse för att var och en ska få vara med på sina villkor. Vi märker att vårt barn tycker att det är roligt att gå till skolan igen.

Tänk att stimulans, utmaningar, och att vara inkluderad i ett sammanhang kan göra sådan skillnad. Helt fantastiskt!”

Förälder till 15-åring, mellersta Sverige