Viktig fråga på NPF-forum 2016: Hur kan stödet för unga med NPF bli bättre?

Vilka stöd finns när man går från barn till vuxen? Hur kan vård och stöd förbättras? Det är två frågor som ska besvaras på 2016 års upplaga av NPF-forum, som äger rum på Kistamässan den 19-20 maj.

Struktur och stöd är temat årets konferens och mässa. Räkna med många föreläsningar och mycket utställarinformation om stöd, metoder och hjälpmedel för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, Tourettes syndrom, autismspektrumtillstånd eller språkstörning.

Sven Bölte från Kind på Karolinska Institutet är en av de viktigaste talarna på årets konferens. Han berättar om utvecklingen av standardiserade funktionsbedömningar för adhd och autism.

Från Kind medverkar även Steve Bergren med en presentation om ”Stöd i övergången till vuxenlivet”.

Från Socialstyrelsen medverkar Tina Isaksson och Barbro Thurfjell för att tips om kunskapsstöd om adhd för socialtjänsten.

Ett panelsamtal om ”Vägar tilll bättre vård och stöd för personer med NPF” leds av Ing-Marie Wieselgren från SKL, Sveriges kommuner och landsting. I samtalet deltar Kerstin Evelius från socialdepartementet, Barbro Thurfjell från Socialstyrelsen, Ylva Ginsberg från en psykiatrienhet och Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Att arbeta med vård- och stödsamordning är ämnet för en förelösning av Erik Lindqvist från Stockholms kommun.

Under konferensens andra dag äger många delseminarier rum.
Här ett axplock:

* Vad får språkstörning för konsekvenser för utveckling och lärande? (Ida Eriksson, resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten.)

* Samhällets stöd till föräldrar som har barn med NPF. Alexandra Gahnström, Trygg-Hansa.

* Att hitta balans i vardagen för unga på HVB-hem. Representanter från Solhagagruppen.

* Psykiatrins och habiliteringens nya vårdprocesser för vuxna med ADHD och ASD. Eleonore Rydén, ADHD-mottagningen Norra Stockholms Psykiatri och Annika Brar, Stockholms Läns Landsting.

* Psykisk hälsa som konkurrensmedel. Hannah Jakobsson, Cereb.

* Koll på nätet – möjligheter och hot på nätet för unga med NPF. Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik, Attention.

* ADHD på jobbet. Maria Petersson, Attention och Carin Blomqvist, Misa.

* Ett utmanande föräldraskap. Cecilia Brusewitz och Kerstin Alm, Attention.

*Ä En skola anpassad för elever med NPF. Karin Forsberg, Attention, Maria Koskinen, ESS-gymnasiet och Elinor Kennerö Tonner, Källbrinksskolan.

* Stopp för diskriminering, erfarenheter från Din Rätt-projektet. Johanna Wester, NSPH och representant från YPOS.

Arrangör för NPF-forum är Riksförbundet Attention i samarbete med bland annat SKL, Sveriges kommuner och landsting.