Vilka julklappar – Arvsfonden slår rekord i stöd till nya projekt

Foto på Hans AnderssonArvsfonden satsar stort på barn och unga och låter sig inte nedslås av lågkonjunkturen. Under december beviljades över 71 miljoner i stöd till olika projekt, varav många som riktar till sig unga med funktionsnedsättningar.
– Vi siktar på att fortsätta vår ökning av stödet till den ideella sektorn, säger kanslichefen Hans Andersson.

– Tack vare våra sparade medel från tidigare år kommer verksamheten under de kommande två åren inte att påverkas alls av den ekonomiska krisen, berättar kanslichefen Hans Andersson. 

Hans Andersson utlovar två stora barn- och ungdomssatsningar med start nästa år.

Men även under 2008 har det varit full rulle på satsningarna. Totalt fördelades 378 miljoner kronor till drygt 400 olika projekt, vilket är den största omsättningen någonsin under fondens 30-åriga historia. Det är barn- och ungdomsprojekten som står för den största ökningen och många av dem riktar sig till unga med funktionsnedsättningar.

Bara under december beslutades om 71 miljoner till 22 olika projekt. Några av dem:

Föreningen Furuboda får 2 miljoner för Samspel, ett projekt för musikaliska möten. Syftet med projektet är att öka möjligheterna för personer med omfattande rörelsehinder att aktivt delta i musikkulturen och att själva kunna spela. Det ska ske med hjälp av datorbaserade musiklösningar.

Föreningen JAG får 1,28 miljoner för Funkisbyrån. Personer med funktionsnedsättningar är sällan med i medierna och är ännu mer osynliga i reklamsammanhang. Det vill föreningen JAG i samarbete med HSO och STIL ändra på genom att starta en modellagentur för människor med funktionsnedsättningar. På webbplatsen ska nyhetsmedier, reklambyråer, filmbolag och liknande verksamheter kunna anlita en modell.

HSO i Uppsala län får 300 000 kronor för att skapa en distansutbildningen om Aspergers syndrom, Autism, ADHD, Tourettes syndrom, OCD-tvångssyndrom och Bipolär sjukdom.
 

Hjärtebarnsföreningen för 518 000 kronor för att undersöka möjligheten att ta fram ett mätinstrument för kvalitet i omhändertagande, bemötande och information och hur det upplevs av föräldrarna. Syftet är att förbättra hela vårdkedjan.
 

Hörselskadades Riksförbund får 700 000 kronor för att skapa förutsättningar för att utveckla undervisningen för hörselskadade och döva elever, tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, både i tal och i skrift.
 

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) får  stöd för ett projekt om att vara förälder till sitt barn som har personlig assistans.

Regionförbundet i Uppsala för 2,9 miljoner för ett projekt för stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning/intellektuell begränsning som påverkar föräldraförmågan.

Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade (RTP) får 4,37 miljoner för att skapa ett nationellt kunskapscenter för bostadsanpassning. Syftet är att genom information och utbildning om bostadsanpassning underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt i en väl fungerade bostad.

Teater Laika får 250 000 kronor för projektet ”Att berätta sin historia” som handlar om att ge stöd till personer med utländsk bakgrund som har olika funktionsnedsättningar.

Mer information finns på http://www.arvsfonden.se