Nyheter

Vilken lyckad utredning, generaldirektören!


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Statens egen utredare får högsta beröm av Handikappförbunden

 

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg får högsta beröm.

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Handikappförbunden lämnade idag sitt remissyttrande och utredaren, generaldirektör Hans Ytterberg, får högsta tänkbara betyg.

Handikappförbunden tillstyrker utredningen ”i sin helhet och i alla dess delar”. Man anser att Ytterberg ”på ett grundligt och uttömmande sätt” lämnat förslag på hur diskrimineringslagen kan förstärkas.

Förbunden säger att eventuella diskussioner om enskilda delar inte får fördröja lagstiftningen.

Vidare säger förbunden att man ”delar utredarens bedömning att förslagen inte medför några NYA kostnader” som inte redan är lagstadgade krav. De kostnader som ändå kan uppstå beror på att myndigheterna hittills varit alltför undfallande mot dagens lagkrav.

Farhågor om att en skärpning av diskrimineringslagen kan orsaka orimliga kostnader bedömer Handikappförbunden vara kraftigt överdrivna.
”De ekonomiska vinsterna är mångfalt större”, säger Handikappförbunden i sitt yttrande.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring