Vilken lyckad utredning, generaldirektören!

Hans Ytterbergs tunga utredning får en lysande recension.

Statens egen utredare får högsta beröm av Handikappförbunden

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Utredaren Hans Ytterberg får högsta beröm.

Handikappförbunden är förtjusta i ”Bortom fagert tal”, den statliga utredningen om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Handikappförbunden lämnade idag sitt remissyttrande och utredaren, generaldirektör Hans Ytterberg, får högsta tänkbara betyg.

Handikappförbunden tillstyrker utredningen ”i sin helhet och i alla dess delar”. Man anser att Ytterberg ”på ett grundligt och uttömmande sätt” lämnat förslag på hur diskrimineringslagen kan förstärkas.

Förbunden säger att eventuella diskussioner om enskilda delar inte får fördröja lagstiftningen.

Vidare säger förbunden att man ”delar utredarens bedömning att förslagen inte medför några NYA kostnader” som inte redan är lagstadgade krav. De kostnader som ändå kan uppstå beror på att myndigheterna hittills varit alltför undfallande mot dagens lagkrav.

Farhågor om att en skärpning av diskrimineringslagen kan orsaka orimliga kostnader bedömer Handikappförbunden vara kraftigt överdrivna.
”De ekonomiska vinsterna är mångfalt större”, säger Handikappförbunden i sitt yttrande.

Publicerad:
2010-11-08

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
juridik, politik


ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac