Vilken skola är bäst på lika värde?

Vilken skola är bäst på att skapa delaktighet för elever med funktionsnedsättning? Det ska lärare, forskare och myndigheter avgöra i tävlingen ”2010 års skola för Lika värde” där vinnaren utses i september.

Förra gången (2008) utsågs Solenskolan F-9 i Härnösand till vinnare i tävlingen. Motiveringen från juryn löd så här:
”Solenskolan är ett gott exempel på en skola som arbetar för att för att öka alla elevers delaktighet och inflytande i skolans vardag utifrån varje elevs egna förutsättningar.
Skolan har under lång tid arbetat systematiskt och långsiktigt för allas lika värde och använt flera olika strategier. Arbetet är väl grundat i Barnkonventionen.
Solenskolan har en klar vision och verksamhetsidé där begrepp som kunskap, trygghet, inflytande och ansvar är bärande. Skolan beskriver mångfald som sin identitet – ”vi är lika olika och olika lika”.
Juryn har i sitt beslut vägt in att Solenskolan omfattar förskoleverksamhet, grundskola år 1 till 9 samt särskola även om skolan själv inte gör den indelningen utan beskriver sig som ”en skola där alla får plats”.

Just nu pågår sökandet efter skolor som är duktiga på att arbeta för att öka elevernas delaktighet i skolans vardag.

Skolor kan nomineras på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida på www.spsm.se. Vinnaren kommer att presenteras på SPSM:s konferens Lika värde i oktober.

Det är andra gången som tävlingen anordnas och i juryn ingår representanter för Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Skolverket samt anställda inom SPSM och forskare.

Mer information finns på http://www.spsm.se/-System-/Nyhetsarkiv/Vem-far-det-bla-applet-/