Nyheter

Vilken skola är bäst på lika värde?


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Vilken skola är bäst på att skapa delaktighet för elever med funktionsnedsättning? Det ska lärare, forskare och myndigheter avgöra i tävlingen ”2010 års skola för Lika värde” där vinnaren utses i september. Förra gången segrade Solenskolan i Härnösand (bilden).

Vilken skola är bäst på att skapa delaktighet för elever med funktionsnedsättning? Det ska lärare, forskare och myndigheter avgöra i tävlingen ”2010 års skola för Lika värde” där vinnaren utses i september.

Förra gången (2008) utsågs Solenskolan F-9 i Härnösand till vinnare i tävlingen. Motiveringen från juryn löd så här:
”Solenskolan är ett gott exempel på en skola som arbetar för att för att öka alla elevers delaktighet och inflytande i skolans vardag utifrån varje elevs egna förutsättningar.
Skolan har under lång tid arbetat systematiskt och långsiktigt för allas lika värde och använt flera olika strategier. Arbetet är väl grundat i Barnkonventionen.
Solenskolan har en klar vision och verksamhetsidé där begrepp som kunskap, trygghet, inflytande och ansvar är bärande. Skolan beskriver mångfald som sin identitet – ”vi är lika olika och olika lika”.
Juryn har i sitt beslut vägt in att Solenskolan omfattar förskoleverksamhet, grundskola år 1 till 9 samt särskola även om skolan själv inte gör den indelningen utan beskriver sig som ”en skola där alla får plats”.

Just nu pågår sökandet efter skolor som är duktiga på att arbeta för att öka elevernas delaktighet i skolans vardag.

Skolor kan nomineras på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida på www.spsm.se. Vinnaren kommer att presenteras på SPSM:s konferens Lika värde i oktober.

Det är andra gången som tävlingen anordnas och i juryn ingår representanter för Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Skolverket samt anställda inom SPSM och forskare.

Mer information finns på http://www.spsm.se/-System-/Nyhetsarkiv/Vem-far-det-bla-applet-/

 

ANNONSER
  • Annons för Valjevikens folkhögskola
  • Annons för Mo Gård
  • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
  • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
  • Annons för Mini Crosser X
  • Annons för HD Motion
  • Annons för STIL
  • Annons för Fremia
  • Annons för Tidvis
  • Annons för Tobii Dynavox
  • Annons för CJ Advokatbyrå
  • Annons för Primass
  • Etac R82 Caribou tippbräda
  • Annons för Särnmark
  • Annons för Unik Försäkring
  • Annons för JAG
  • Annons för HEA Medical
  • Annons för Made for Movement