Nyheter

Vill öka tillgängligheten av taltidningar


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen lägger 1,6 miljoner kronor på att förbättra distributionen av läns- och kommuntaltidningar. De ska i framtiden finnas tillgängliga via en gemensam internetbaserad distributionskanal.

– För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället. Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av de cirka 50 olika tidningarna, som idag distribueras via post på CD-skiva. Den nya internetbaserade kanalen ska göra taltidningarna mer tillgängliga och göra själva distributionen mer kostnadseffektiv.

– Genom att tänka digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Målet är att minst 20 av läns- och kommuntaltidningarna ska vara etablerade inom den samordnade verksamheten i slutet av 2016 och senast i december 2018 ska alla tidningar finnas tillgängliga på den digitala kanalen.

 

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion