Vision: ”Tillsätt en kommission för socialtjänsten”

Fler än två av tre anställda på HVB-hem uppger att de arbetar alltid eller ibland ensamma – och det finns en stor oro för att ungdomar med stora skillnader i behov placeras på samma behandlingshem. Det visar en undersökning från Vision, som nu vill tillsätta en kommission för socialtjänsten.

– Personalen uppfattar att det finns risker att barn med omfattande psykisk ohälsa eller till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar placeras fel och det kan så klart vara direkt förödande för individen. Resurser och förutsättningarna måste bli bättre för de som arbetar inom socialtjänsten och på HVB-hem och vi föreslår att man tillsätter en kommission för socialtjänsten, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande för fackförbundet Vision.

Vision står bakom undersökningen, där 252 av Visions medlemmar som arbetar på HVB-hem för barn och unga, deltagit.

– Vi upptäckte många brister. Men det är viktigt att understryka att vi också ser mycket positivt hända på området. Förra året såg vi ett uppvaknande i debatten, inom myndigheter och politiken försöker man inte längre bortförklara brister som enskilda händelser och det finns en vilja att förändra och bygga det nya sociala arbetet, säger Veronica Karlsson.

I Visions undersökning blev det tydligt att den personal som arbetar inom HVB-verksamheter brinner för sitt arbete och ofta trivs med sitt yrkesval.

– Det finns verkligen eldsjälar inom verksamheterna. Man ska inte tvivla på att personalen gör sitt allra bästa, men nu måste det till en kraftansamling för att ge de yrkesverksamma rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb, säger Veronica Karlsson.

Enkätundersökningen visar att två av tre arbetar alltid eller ibland ensamma. En av fem ersätts inte av vikarie om de är sjuka. Två av tre har blivit utsatta för hot eller våld. Nästan hälften känner sig otrygga på arbetet. En av fem tycker att verksamheten är otrygg för barnen och en av fyra tycker att det händer att barn far illa till följd av brister i verksamheten.

– Vi kan konstatera att arbetsbelastningen på många håll är för hög. Både personal inom socialtjänsten och i HVB-verksamheter måste få tid att göra ett bra jobb. Det måste göras en grundläggande utredning av varje ungdom, så att beställningen till HVB blir rätt. Och kommunerna måste ställa högre krav när de skriver avtal med HVB-hemmen. Det är oroande att många av våra medlemmar varnar om att unga med väldigt olika behov placeras tillsammans. Det finns stora risker att ungdomar med funktionsnedsättningar alltså inte får rätt behandling, eftersom förutsättningarna inte finns där från början när de placeras, säger Veronica Karlsson.