Visst bör vi få lättare att starta eget – men det kräver större förändringar

DEBATTARTIKEL. Centerpartiets förslag om att gör det lättare att starta eget riskerar att bli en skrivbordsprodukt. Det krävs mycket mer för att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bli småföretagare, skriver Åsa Strahlemo, DHR.

Eget företag kan förbättra försörjningen

Klartext i Sveriges Radio intervjuade den 6/9 Centerpartiets Sofia Nilsson om den nya funktionshinderpolitiken.

Nilsson pekar bland annat på att personer med funktionsnedsättning ska få lättare att starta eget företag.

”Vi vill naturligtvis ge möjlighet till personer med funktionsnedsättning att kunna starta och driva företag. För då handlar det ju mer om att man kan styra sin egen tid, man kan utveckla det i den takt som man vill och känner. Och det ser vi ju som en jättebra möjlighet för många att faktiskt kunna få upp sin försörjning”, säger Nilsson till Klartext.

Det är bra att Centern förtydligar detta. Frågan är om C har insett hur djupa och stora problemen är idag?

Alltför stela regler för sjukersättning

Först och främst stöter vi på svårigheter med Försäkringskassan. Den som idag vill starta eget förlorar alltför ofta sin sjukersättning även om den är beviljad på deltid. Det här handlar om ett stelt synsätt som måste förändras. Försäkringskassans beräkning av ”arbetsförmåga” är alltför rigid i dessa avseenden.

Det behöver finnas en möjlighet att få pröva sina vingar som småföretagare, på hel- eller deltid, utan att behöva vara rädd för att förlora möjligheten till att få ett skydd via en allmän försäkring från en statlig myndighet om det visar sig att vingarna inte riktigt bär fullt ut.

Enklare regler räcker inte

”Gör reglerna enklare så det är lättare att förstå och lättare att göra rätt från början”, säger Sofia Nilsson. Det är bra, men det räcker inte. Reglerna måste göras om. Förenkling räcker inte, när ingen del av det övriga systemet är byggt för att möjliggöra eget företagande.

Dessutom saknas tillgängligheten runt omkring, i samhället i övrigt. Här behövs förbättring, både när det gäller kunskap och fysisk tillgänglighet. Idag är det inte ens säkert att det går att ta sig in med rullstol, i de lokaler där det ges rådgivning om att starta eget. Dessutom måste fördomar och osynliga barriärer avskaffas – det är nog den allra största utmaningen, ännu större än regeländringar.

Nytt synsätt behövs på alla nivåer

Slutligen undrar vi hur Centerpartiet ska implementera dessa rimliga ståndpunkter och detta viktiga arbete lokalt? Det måste in på alla nivåer i samhället.

Därför, en uppmaning till Centerpartiet: Vi uppskattar er ambitiösa strävan att få upp funktionshinderfrågorna på den politiska agendan, men det är alltför lätt att det manifest ni arbetat fram enbart blir en skrivbordsprodukt. Det blir en tom present om den inte förankras lokalt och regionalt. Stanna alltså inte upp och nöj er med det framtagna funktionshindermanifestet – låt det bli verklighet.

Åsa Strahlemo
Förbundsordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet