Webbinarium om värmeböljor 29 maj 2023

Varmt och skönt – eller?

Nu står vi på tröskeln till en ny sommar som många experter spår blir ännu en varm sommar, kanske rentav som sommaren 2018.

Vilken beredskap har du, dina uppdragsgivare och anställda inför det?

Den 29 maj bjuder ABH Utbildning och Hejaolika.se in till ett halvdagswebinarium där vi hoppas kunna belysa en rad viktiga frågor.

  • Hur varmt får det vara för anställda?
  • Vad är riskerna för personer med omfattande funktionsnedsättning?
  • Vems ansvar är det att deras behov tillgodoses?

Syftet med dagen är att diskutera vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.

Webbinariets målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i både kommunal och privat verksamhet med personlig assistans eller annan service i hemmet och till dig som är vård- eller omsorgsgivare. Den vänder sig också till dig som är i behov av LSS- eller socialtjänstinsatser i hemmet samt till politiker och ansvarig för den krisberedskap som måste finnas i varje kommun.

Syftet med dagen är att diskutera vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.

Program 29 maj 2023

9.00–09.45 Hur varmt får det vara? Hur kan man påverkas av hetta? Är det skillnad om man har en funktionsnedsättning? Elin Andersson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

09.55–10.15 Vad kan man göra själv? Jessica Smaaland, assistansberättigad ”prepper”.

10.15–10.40 När LSS-personal och personliga assistenter behöver ta ansvar. Mats Jansson, Autism Sverige.

10.50–11.20 Hur varmt får det vara för anställda? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning, informerar om vad Arbetsmiljöverket säger om värme och kyla.

11.30–12.00 Bränder och vattenbrist. Lilly Key, IfA:s krisprojekt, informerar om hur man arbetar med krisberedskap.

Var och när?

Webbinarium via Zoom den 29 maj 2023, klockan 9–12. 

Pris: 1 500 kronor exkl moms per person.
Om fler personer tittar vid samma dator är priset 5 500 kr exkl moms. Ange namn och e-postadress för samtliga, så erhålls diplom, om så önskas.

Anmälan: Senast fredag 26 maj 2023 via mejl till info@abhutbildning.se (mejla uppgifter om deltagare och fakturaadress)

Kursanmälan är bindande. Vid återbud upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

ABH Utbildning och HejaOlika önskar dig välkommen!