/ LSS-skolan 2019 - Page 2

LSS-skolan 2019

LSS-skolan 11: Grundläggande principer
LSS-skolan

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga….

LSS-skolan 12: Jämlikhet
LSS-skolan

LSS-skolan 12: Jämlikhet

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med och utan stora funktionsnedsättningar. Hur har det gått? Mycket har hänt…

LSS-skolan 13: Självbestämmande
LSS-skolan

LSS-skolan 13: Självbestämmande

Hur kan de vackra orden om självbestämmande och eget inflytande i det som rör ditt liv förverkligas i praktiken? Hur…

LSS-skolan 14: Kontinuitet
LSS-skolan

LSS-skolan 14: Kontinuitet

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner…

LSS-skolan 15: Delaktighet
LSS-skolan

LSS-skolan 15: Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det…

LSS-skolan 16: Funktionsrättskonventionen och LSS
LSS-skolan

LSS-skolan 16: Funktionsrättskonventionen och LSS

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – eller Funktionsrättskonventionen – är ett utmärkt komplement till LSS. Konventionen omfattar dock…

LSS-skolan 17: Samverkan enligt LSS
LSS-skolan

LSS-skolan 17: Samverkan enligt LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar…