/ socialdemokraterna

socialdemokraterna

Rättvisa, jämlikhet – och specialbostäder för funktionsvarierade?

Rättvisa, jämlikhet – och specialbostäder för funktionsvarierade?

DEBATT. Reformisterna säger sig vilja verka för mer rättvisa och jämlikhet. Men inte med ett enda ord omnämns assistansen, LSS eller funktionspolitiken i övrigt. Jo, i en punkt, nämligen när det gäller ”specialbostäder för funktionsvarierade”.