Blogginlägg

Den 11:e insatsen i LSS


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
haraldstrand-2815_700_4.jpg

haraldstrand-2815_700_4.jpg

 

I paragraf 9 i LSS räknas de speciella 10 insatserna som lagen omfattar upp och beskrivs. Personlig assistans är en av dessa, den dyraste men inte den största. Både bostad med särskild service och daglig verksamhet är betydligt större insatser räknat i antal personer. Trots detta är det nästan bara personlig assistans som omtalas i media inför den nya LSS-utredningen!

Men det finns ytterligare en viktig insats enligt LSS paragraf 10 som jag brukar benämna den 11:e insatsen i LSS. Den heter Individuell Plan och är klart undervärderad av både LSS-gruppen och framförallt av kommunerna.

Trots en markering med en skärpning av paragrafen så sent som år 2011, att kommunen är skyldig att erbjuda alla med någon insats enligt 9:e paragrafen i LSS, så ökar inte antalet individuella planer. Knappt 1 av 10 av brukarna har individuell plan!

Det är oerhört märkligt att kommunerna inte vill erbjuda individuell plan, utan oftast hänvisar till Genomgörandeplan, som är något helt annat!

Fantastiskt! Det blir enkelt att driva mitt företag. Inga gissningar i budget, inga oförutsedda avvikelser, enkelt att planera och leverera. Jag kan lägga min kraft på kvalitet i leveranserna istället.

Som tidigare företagare blir jag naturligtvis frustrerad, i min nuvarande roll som företrädare för personer med LSS, över kommunernas nonchalans mot den fantastiska möjlighet som erbjuds via individuell plan.

Att de genom dessa planer får ett utmärkt planeringsverktyg för sin LSS-verksamhet. Vilken normalt funtad företagsledare skulle inte älska om alla företagets kunder gjorde en personlig skrivelse om sina behov och vad hen önskar få levererat från företagaren? Ett behov som dessutom oftast är beständigt över årtionden och som följs upp med korregeringar minst en gång varje år!

Naturligtvis säger företagaren ”Fantastiskt! Det blir enkelt att driva mitt företag. Inga gissningar i budget, inga oförutsedda avvikelser, enkelt att planera och leverera. Jag kan lägga min kraft på kvalitet i leveranserna istället. Och jag får nöjda kunder.”

Individuell plan är ett Win-Win-verktyg för alla parter. Några exempel: För individen automatiskt ökat inflytande och självbestämmande. För handläggaren att kunna jobba långsiktigt med alla behov ”på bordet”. För kommunen att göra rätt från början vilket spar både frustration och resurser.

Till detta kan idag tilläggas att tidsbestämda beslut om olika insatser blir onödiga, då ju uppföljning görs minst en gång per år! Det spar tid för handläggaren och frustration för brukaren samt borde även leda till betydligt färre mål i Förvaltningsrätterna!

Individuell Plan är ett utmärkt verktyg som betydligt fler än 10 procent borde använda! Ett rimligt mål borde vara 50 procent.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *