Abort på grund av fosterskador vanligare i storstäderna

Det är mycket vanligare att foster med ryggmärgsbråck, kromosomavvikelser och allvarliga hjärtfel aborteras bort i Stockholm och Göteborg jämfört med övriga landet. Samtidigt ökar aborter av foster med Downs syndrom kraftigt i hela landet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

I rapporten har man sammanställt och analyserat uppgifter om fosterskador fram till år 2013 och framför allt upptäckt stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet.

I Stockholm och Göteborg aborteras 60 procent av fostren på grund av ryggmärgsbråck, som kan jämföras med 30 procent i den norra regionen. När det gäller allvarliga hjärtfel är skillnaden ännu större. I Stockholm är aborteringsfrekvensen 60 procent, samtidigt som den bara ligger på 20 procent i övriga Sverige.

Socialstyrelsen har inte utrett vad skillnaderna beror på. Men tänkbara orsaker kan vara tillgång till fosterdiagnostik och klinikernas olika vårdrutiner vid misstänkt fosterskada och kromosomavvikelse, menar Socialstyrelsen.

Samtidigt visar statistiken att antalet barn som föds med Downs syndrom inte har ökat med åren, trots att medelåldern på mödrar ökar. Socialstyrelsen menar att detta beror på att allt fler foster med Downs syndrom aborteras. Och abortfrekvensen ökar kraftigt, 1999 aborterades 45 procent av fostren med Downs syndrom, 2013 hade den siffran höjts till 54 procent.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.