Aktuella myter om LSS

Hur stort är fusket egentligen, och stämmer det är att kostnaderna skenar?

 

1.    Antalet personer med LSS ökar lavinartat!

Sedan 2010 har antalet personer inom LSS personkretsar ökat med 1 procent per år, vilket bör jämföras med befolkningstillväxten på 0,8 procent per år. Jag skulle påstå att ökningen följer befolkningstillväxten med en liten variation på grund av gruppens litenhet. Så knappast en lavinartad ökning!

 

2.    Kostnader för LSS skenar!

Med 0,5 procent mer än löneinflationen, det vill säga de löneökningar som varit under samma tid. Och då ska vi komma ihåg att Kommunal har fått mer än andra de senaste åren. Det som skenar är nog pennan/fingret hos de som skriver om detta.

 

3.    LSS är dyrt för kommunerna!

Är man ”smålänning” så är ju det mesta för dyrt. Själv är jag det bara till 25 procent så jag jämför hellre med vad annat kostar i kommunens budget. Jag har då konstaterat att det genomsnittligt är runt 5 procent av kommunens totala kostnader som går till LSS-verksamhet. Så det är knappast LSS som äventyrar kommunens ekonomi.

 

4.    Det fuskas stort med personlig assistans!

Verkligheten är ju att det absolut inte fuskas mer än i andra förmånssystem, betydligt mindre än i exempelvis föräldraförsäkringen. Den som orkar läsa rapporter från Försäkringskassan blir upplyst om att fusket som upptäckts i assistansersättningen är betydligt mindre än 1 procent, det vill säga långt ifrån Billums 9-15 procent. Jag har undrat över varför retoriken om detta florerar, till och med i debattartiklar från Försäkringskassans ledning och från ansvariga statsråd i debatter samt i utredningsdirektiven till den nya LSS-utredaren.

 

5.    Förvaltningsrätterna garanterar likabehandling!

Nej, så är det tyvärr inte! Det har vi visat i flera av våra (FUB i Stockholms län) rapporter. Var du bor och vilka domare som råkar sitta som ansvariga i målen avgör! Om jag är snäll kan jag säga att det beror på okunskap om LSS. Förhoppningsvis är det så, eftersom kunskap kan förändras. Men om det beror på attityder blir jag rädd.

Jag hoppas att jag har avlivat några myter!