Allt vanligare att LSS- och SoL-insatser inte verkställs i tid

Byggarbetsplats. Foto: Linnea Bengtsson

Gruppbostad är en av de insatser som kommunerna ofta missar att förverkliga i tid. Foto: Linnea Bengtsson.

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Kommunerna tar för lång tid på sig att förverkliga de olika stöd som personer med funktionsnedsättningar har rätt till.

Det konstaterar IVO, Inspektionen för socialförsäkringen, i en ny rapport.

”När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 13 000 personer vänta längre än tre månader under 2018 på att deras beviljade insats skulle verkställas. Långa väntetider kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet. Långa väntetider kan även resultera i särskilda avgifter för kommunen, vilket indirekt påverkar alla kommunens invånare”, skriver IVO på webben.

Antalet LSS-beslut som inte verkställs i tid har dessutom ökat.

Publicerad:
2019-05-27

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå