Åsa Regnér vill inte backa från LSS-utredarens utkast

Trots en storm av protester mot Gunilla Malmborgs utkast till förändrad LSS-lagstiftning är ansvarig minister Åsa Regnér än så länge orubblig i sitt stöd till utredaren.

På sin Facebook-sida skriver Åsa Regnér att ”det är en självständig utredare” och att ”det är viktigt att utredningen och dess referensgrupper får föra sina viktiga diskussioner”.

Här är hela Åsa Regnér kommentar till LSS-utkastet:

”Det senaste dygnet har diskussionsunderlag från den pågående LSS-utredningen diskuterats i media och här. Först och främst vill jag säga att det är en självständig utredare och hennes färdiga förslag kommer först i höst. Det är viktigt att utredningen och dess referensgrupper får föra sina viktiga diskussioner.

Men med det sagt: LSS-utredningen har i uppdrag att skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de barn och vuxna som behöver stöd. Vi vill se en bättre och tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet, till exempel genom att delta i politiken eller i föreningslivet. Vi ska ha ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.”

Åsa Regnérs inlägg på Facebook kritiseras hårt, bland annat för att ministern inte nämner det tydliga spardirektiv som LSS-utredaren har fått, något som kraftigt inskränker utredarens oberoende och frihet att föreslå förbättringar.

Åsa Regners medarbetare Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, svarar på kritiken bland annat så här:

”Utredningen har i uppdrag att titta på effektiviseringar, det stämmer. Men den har i lika tydligt uppdrag att föreslå förändringar som ger delaktighet och jämlikhet och som utgår från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.”

Catharina Piazzolla skriver vidare:

”Utredningen har inte lämnat några förslag än utan gör det först i oktober. De förslag som just nu cirkulerar i media är alltså inte färdiga förslag. Efter att utredaren är färdig lämnar hon sina förslag till regeringen den 1 oktober. Sedan följer vanligtvis remiss av utredningen innan förslagen i den börjar bearbetas. Efter det finns också tillfällen att arbeta om och få in fler synpunkter. Det är alltså långt ifrån några färdiga förslag som just nu diskuteras.”

Cecilia Blanck från föreningen JAG är en av kritikerna på Åsa Regnérs Facebooksida och skriver bland annat:

”Om skrivningarna om delaktighet och att uppfylla konventionens mål ska uppnås går det inte att samtidigt skära ner och spara. Det vet alla med insikt i det här politikområdet. Därför måste direktivet skrivas om och besparingskravet tas bort.”

Läs mer

Guy Lööv: Ser regeringen inte att människor far illa?

”LSS-utredningens förslag borde aldrig ha lagts fram”

Funkisrörelsen rasar: Ställer ni upp på detta S, M och MP?

Åsa Regnér vill inte backa från LSS-utredarens utkast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *